© JORDI VILA MARTA

REFORMA I AMPLIACIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

RAMON ANDREU MUÑOZ - NÚRIA CANYELLES TORRENTS

Casa de cos al c. St. Josep, 19 i ptge. St. Josep, 5 de Vilassar de Mar. Son dues edificacions existents i un jardí entre elles. L'habitatge es situa a l'edificació del carrer i l'estudi, garatge i annexes, a l'edificació del passatge. La reforma i ampliació té en compte i potencia les parets mitgeres existents de fang amb traçat irregular, deixant-les lliures i generant les circulacions interiors tangents a aquestes parets en ambdues edificacions. L'habitatge es distribueix a partir de l'escala central que manté la posició i dimensions originals. Les façanes existents al carrer i al passatge es restauren, recuperant estucs i esgrafiats ocults a la del c. St. Josep. Les noves façanes interiors degudes a l'ampliació i la reculada, es resolen amb grans obertures i revestiment de xapa corten. El nou forat de la façana carrer s'integra com a part massissa, amb porticons de llistons U amb acabat d'estuc. Es recuperen mosaics originals. Un arbre privatitza l'obertura de P. Baixa amb el carrer


Autors

NÚRIA CANYELLES TORRENTS  : Arquitecte

RAMON ANDREU MUÑOZ  : Arquitecte

Col·laboradors

JORDI AVILÉS CORTES: Arquitecte Tecnic

Obra Guanyadora
Obra guardonada en la modalitat de: Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció pública o privada El jurat valora especialment l’estratègia utilitzada de l' espai intermedi entre el carrer i el que és privat col·locant-hi un arbre típic i antigament essencial de les cases de cós, el taronger. Tota la proposta respon de manera acurada, natural i actualitzada a les necessitats d'espai tant interiors com exteriors. Es destaca la sensibilitat a l’hora de repensar la finestra nova de la façana, mostrant una voluntat ferma per d'adaptar-se a l'entorn del casc antic de Vilassar.

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Maresme
Any 2020
Modalitat Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció pública o privada
Contractista CONSTRUCCIONS ABOLAFIO, S.L.
Promoció Privat
Web societat www.ram.cat
Email societat ram@ram.cat
Localització CARRER SANT JOSEP, 19, VILASSAR DE MAR