© Adrià Goula

REFORMA I AMPLIACIÓ D'UN HABITATGE ENTRE MITGERES. CA N'AMUNT

Gerard Puig Freixas

El projecte es planteja bàsicament en tres operacions:  1. Reformar la construcció actual:
    Clara aposta per intentar conservar I recuperar aquells elements originals característics, així com la totalitat de l'amplitud de la crugia (4,55 m nets interiors), llum natural, I ventilació creuada, però sobretot, recuperar la relació amb el pati d'interior d'illa, Inexistent actualment. La construcció actual hi viu d'esquenes. I sense relació.

  2. Ampliar la superfície útil del pati, intentar engrandir-lo:
    Operació de netejar, ordenar els petits desnivells, ampliar I situar-lo a la cota de planta primera (+3,25). Aquesta operació és clau per acabar d'entendre que la zona de dia ha d'estar ubicada en planta primera (actualment en planta baixa) per recuperar la relació de la construcció amb el pati.

  3. Construcció d'un garatge I pavelló de convidats al final de la parcel?la:
    Proposta d'ampliació al final de la parcel?la amb un garatge, al qual s'accedeix des delcarrer St.Pau, I un pavelló de convidats que dóna al pati interior. El desnivell d'una planta entre el pati I el carrer ens permet ampliar el pati, I accedir a l'ampliació just per la meitat deixant a un costat el garatge I a l'altre l'estudi.

Autors

Gerard Puig Freixas  : Arquitecte

Col·laboradors

ANGEL OBIOL: Càlcul estructura

JOAN FELIX: Aparellador

Obra Guanyadora
Obra guardonada en la modalitat de: Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció pública o privada El jurat remarca l’estratègia valenta i decisiva a l’hora d’establir la relació de l’habitatge amb l’exterior, es l’exemple de com un habitatge no es construeix només pensant amb la distribució interior sinó que la idea principal germina en el pati i en com convertir-lo en una part essencial del projecte. Aquesta primera decisió és definitiva per a tot el que succeeix dins, apostant per un canvi del programa tradicional per poder dotar de millor qualitat d’espai i llum a la zona de dia situant-la en planta primera.

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Maresme
Any 2020
Modalitat Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció pública o privada
Societat Gerard Puig Freixas      
Contractista CONSTRUCCIONS VALLALTA SA
Promoció Privat
Web societat www.gerardpuig.com
Email societat gpf@coac.net
Localització CARRER SANT ANTONI 70, ARENYS DE MUNT