© Josep Casanova

Reurbanització del carrer Matas

AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)

El carrer de Matas és l'antiga via d'accés a Tiana des del sud, un carrer singular que arriba fins la plaça de la Vila. L'arbrat n'és la principal característica i genera un espai acollidor, un eix amb molta identitat. L'objectiu és potenciar el carrer com a eix de convivència on els veïns siguin els actors principals, un eix que integri el verd dins la trama urbana, disminueixi el trànsit rodat i elimini l'aparcament.


Es proposa una secció de plataforma única amb una calçada central i dues franges laterals drenants, pavimentada amb peça prefabricada de formigó que emmarca els grans escocells dels plataners existents, entre els quals es creen espais de relació, amb bancs i cadires.


Les franges drenants generen condicions d'aireig per a l'arbrat i permeten la filtració de l'aigua de pluja. Per minimitzar la intervenció subterrània, la instal·lació d'il·luminació és aèria, a partir d'una catenària que desapareix entre les fulles dels arbres i que situa les llumeneres al centre del carrer


Autors

Roberto Aparicio Trigueros: Arquitecte

Roger Jornet Ginestà: Arquitecte

Silvia Ollé Cortés: Arquitecte

Col·laboradors

AMB Albert Dalmau: Arquitecte Tecnic

AMB Marta Juanola: Arquitecte Tecnic

Obra Guanyadora
Obra seleccionada

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Maresme
Any 2020
Modalitat Intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbans
Societat AR47      
Promoció Públic
Web societat http://www.ar47.net/
Email societat ar47@ar47.net