© Marcela Grassi

Reforma d'habitatge entre mitgeres amb pati

Florencia Finsterwald Grieco

El projecte consisteix en la rehabilitació d'una vivienda entre mitgeres distribuïda en planta baixa i altell, construïda amb murs de càrrega de tapia i maó més bigues de fusta a la coberta. El forjat de l'altell, de voltes ceràmiques, estava en mal estat. El paviment era de rajoles hidràuliques que es van extreure i reutilitzar en el nou habitatge, així com les bigues de la coberta. El projecte planteja buidar el contingut, reforçant estructura i refent el forjat i les capes de coberta. El resultat és una distribució adequada a les necessitats dels clientes i a la millora de les condicions de confort. S'estudia el programa en secció, prioritzant la llum natural i la relació entre els espais, amb zones de doble altura. Es treballa a partir de l'espacialitat existent, posant en relleu i en oposició tot allò nou i tot allò vell. Els materials i capes del passat es manifesten en acabats, por exemple, els murs de tapia, que es deixen veure a través de "finestres".


Autors

Florencia Finsterwald Grieco  : Arquitecte

Col·laboradors

Clara Vidal Moliner: Arquitecte PFC

Eric Palau Mayo: Estudiant Arquitectura

Ivo Dos Santos Henriques: Arquitecte

Toni Grau Llinàs: Arquitecte

Obra Guanyadora
Reconeixement en l'àmit del premi Puig i Cadafalch de Mataró Amb diferents intervencions acurades i respectuoses amb les preexistències edificatòries, aquesta obra és un exemple sobre com intervenir en aquest gra petit que constitueix el teixit edificatori de les cases de cós de Mataró per obtenir les màximes qualitats espacials i condicions de confort dels habitatges que s’hi ubiquen.

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Maresme
Any 2020
Modalitat Inclou intervencions de rehabilitació de promoció pública i/o privada
Societat IF arquitectos      
Contractista Construcciones Caceres
Promoció Privat
Web societat www.ifarquitectos.com
Email societat florencia@ifarquitectos.com
Coordinades 453719,97 n, 4598997,13 e
Localització MATARO