© Adrià Goula

CENTRE MÉDIC PSICOPEDAGÓGIC D'OSONA

COMAS-PONT ARQUITECTES SLP

CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D'OSONA


Els serveis d'atenció a persones amb malalties mentals s'unifiquen en aquest edifici composat per la repetició d'una unitat espaial de 6m d'ample i longitud variable. Un sistema constructiu econòmic i energèticament eficient, l'escala domèstica i la calidesa dels espais interiors juntament amb l'estreta relació entre edifici i natura fa que esdevingui un edifici saludable.


Al voltant d'un pavelló central d'accés s'agrupen la resta de pavellons amb el seu programa específic, adaptats a la topografia del terreny i separats entre ells per horts i jardins. La utilització d'un únic material de tancament per a coberta i façanes contrasta amb la utilització de materials naturals com la fusta i el suro a l'interior.


S'ha plantejat un sistema constructiu econòmic, modular i d'alta eficiència energètica que permet adequar l'edifici a la demanda energètica en funció de la ocupació i el clima exterior amb sistemes passius com la coberta ventilada o els porxos-hivernacles vegetals de les façanes sud.


Autors

Anna Pont Armengol  : Arquitecte

Jordi comas Mora  : Arquitecte

Col·laboradors

La Vola: Tècnics ambientals

Manuel Arguijo i associats: Estructures

SiS consultoria acústica: Acústica

Vinclament slp: Arquitecte Tecnic

Obra Destacada
Obra guardonada en la modalitat de: Inclou edificis de nova planta de promoció privada
Obra Destacada
Obra seleccionada

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Comarques Centrals
Any 2021
Modalitat Inclou edificis de nova planta de promoció privada
Societat COMAS-PONT ARQUITECTES SLP      
Contractista Construccions Ferrer SL
Promoció Privat
Web societat www.comas-pont.com
Email societat oficina@comas-pont.com
Enllaç video https://www.youtube.com/watch?v=A_C9-OQk-3Q