© Els mateixos arquitectes

Camí de Cal Metre

Carles Enrich Studio

Lloc i preexistències


Amb la instal·lació de l'ascensor que connecta el desnivell entre les dues parts de Gironella, el camí de Cal Metre esdevé un nou recorregut quotidià per als ciutadans de la vila i requereix una reurbanització. La proposta pretén recuperar el passeig com a espai de pas i estada rememorant el seu ús d'accés a les colònies tèxtils de finals de segle XIX. A més, es pretén incloure l'àmbit d'aquest antic camí en l'espai públic de la vila que esdevindrà una nova zona d'estada i de contemplació del paisatge fluvial on s'hi podran realitzar esdeveniments diversos com fires, espectacles i altres possibles activitats vinculades a les naus industrials.


Intervenció: 516 caràcters aprox


El projecte potencia l'arbrat existent, format principalment per plataners. Es planteja una franja central de formigó rentat a l'àcid i un 60% de superfície permeable situada en tot el perímetre. Els límits amb les vores es suavitzen mitjançant una via verda amb juntes de 5 i 15 cm que fa de transició i protecció. Al llarg del passeig, es situen cinc catifes pavimentades amb llambordes reutilitzades d'antics carrers del casc antic de Gironella, amb junta oberta, que conformen les zones d'estada, associades sempre a un arbres existent i a dos bancs de formigó. S'elimina la tanca existent i es col·loca una barana de rodons metàl·lics que permet la transparència cap a les vistes i el riu.


Autors

Carles Enrich Giménez  : Arquitecte

Col·laboradors

Carme Cervera: Costos i medicions

MasaAd: Estructures

Obra Guanyadora
Obra seleccionada

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Comarques Centrals
Any 2021
Modalitat Intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbans
Societat Carles Enrich Studio SLP      
Contractista Serviobres Queralt
Promoció Públic
Web societat www.carlesenrich.com
Email societat studio@carlesenrich.com
Localització Passeig de Cal Metre, GIRONELLA