© NÚRIA VILA LLACER

GIMNÀS PER AL CEIP LA PORTALADA

XAVIER ESPARO ENRIQUE

Es tracta d'un concurs públic per a la construcció d'un gimnàs de l'Escola La Portalada al municipi d'Altafulla, que havia de compartir l'ús esportiu diari amb esdeveniments municipals esporàdics.


Es proposen dues caixes que constituiran per un costat el gimnàs i per l'altra els vestidors, i que articularan la connexió amb l'escola existent i amb la resta de la població. El volum del gimnàs es separa de l'edifici existent formant un nou front davant les pistes esportives. El volum de vestidors articularà la proposta amb l'escola. La distribució genera 2 nous patis. Un d'aquests patis porxat a doble alçada s'utilitza com a espai d'accés al gimnàs des de dins l'escola. L'altre, es forma en el front del carrer i permet conservar la massa arbòria, la zona d'hort i genera un nou accés per tal d'utilitzar l'equipament fora l'horari lectiu. En aquest segon pati hi trobem una façana i una pèrgola de lames de fusta que protegeix l'espai de la radiació solar i a més emfatitza la façana com a nou accés.


Constructivament el projecte es planteja com una caixa de fusta, construïda amb el sistema de panell de fusta contralaminada. L'interior del gimnàs mostra la fusta íntegrament, però exteriorment l'edifici cerca mimetitzar, amb un acabat revocat llis i pautat, la imatge del formigó vist dels edificis existents de l'escola.


Aquesta solució permet:  • Optimitzar el temps d'execució de l'obra  • Llums estructurals més grans  • Millora de la demanda energètica de l'edifici  • Optimitzar els residus d'obra  • Confort i estètica singulars


Per altra banda l'edifici adapta les façanes a les diferents orientacions, amb obertures verticals protegides amb lames a oest, i lames horitzontals en l'òcul a sud. A més, les obertures oposades en est i oest permeten que es pugui generar un flux de ventilació creuada.


Finalment, cal destacar detall de la il·luminació de l'edifici, tant interior com exterior, amb la finalitat d'ambientar i potenciar l'ús d'edifici públic per a esdeveniments nocturns.


Autors

XAVIER ESPARO ENRIQUE  : Arquitecte

Col·laboradors

Carles Meda: Seguretat i Salut

Jaume Vallès (DIMArk): Càlcul estructura

Juan Sotomayor (QSAI): Consultor instalacions

Núria Vila Llacer: Fotografia

Obra Guanyadora
Obra seleccionada

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Tarragona, 6è Premi Alejandro de la Sota
Any 2021
Modalitat Edificis de nova planta de promoció pública
Societat ESPARO ARQUITECTES      
Contractista EUVENDRELL SL
Promoció Públic
Web societat www.esparoarquitectes.cat
Email societat arquitecte@xavieresparo.com
Localització Pla?a de la Portalada s/n, ALTAFULLA