© Adria Goula

Casa 22 avellaners

Guillem Carrera

El projecte està ubicat a Santes Creus, capital del municipi d'Aiguamúrcia. Situat a la riba esquerra del riu Gaià, comprèn llocs d'interès relacionats l'edifici monàstic, així com espais d'interès natural.


L'edifici situat al sud de la parcel·la s'ha construït aprofitant al màxim el volum edificable, en canvi, l'habitatge situat a nord està construït sobre dues parcel·les, alliberant molt més les visuals. Per l'extrem est la parcel·la limita amb una muntanya i per l'oest amb el carrer. Seguint aquest anàlisis es situa una volumetria esglaonada integrant-se amb les edificacions veïnes, es capta il·luminació mitjançant obertures a les visuals alliberades, i es crea una relació volumètrica buit-ple.


La casa s'articula mitjançant l'escala del triple espai, situada en un punt específic per aconseguir que la connexió amb les tres plantes sigui òptima. Un lluernari complementa un dels dobles espais, il·luminant tota la part central de l'habitatge.


La planta baixa conté l'accés i una connexió lineal amb el jardí. Hi trobem una franja inicial amb el garatge, una habitació i un bany, i una segona franja que integra la cuina, la sala d'estar i el menjador, connectant amb les plantes segona i tercera mitjançant els dobles i triple espais que uneixen la zona de dia amb l'estudi i la zona de jocs de planta primera, i amb l'espai polivalent de planta segona. Completen el programa dues habitacions, una terrassa i un bany en planta primera i una terrassa-mirador en planta segona.


A l'exterior de l'habitatge, s'ha optat per materials tradicionals i de proximitat, tals com el morter de calç, la ceràmica artesanal, l'acer i la fusta. A l'interior de l'habitatge s'ha optat pel formigó vist, contraposant la textura gruixuda d'aquest amb la lleugeresa de l'acer. Complementant-los, es disposen diversos elements de fusta i ceràmica tradicional que pretenen crear uns espais interiors lluminosos, senzills, pràctics, confortables i càlids.


Autors

Guillem Carrera Rey  : Arquitecte

Col·laboradors

Indibil Solans: Equip redactor

Lara Arin: Equip redactor

Meritxell Anglès: Equip redactor

Obra Guanyadora
OBRA FINALISTA EN LA CATEGORIA D’EDIFICIS DE NOVA PLANTA D’ÚS PRIVAT

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Tarragona, 6è Premi Alejandro de la Sota
Any 2021
Modalitat Edificis d’habitatges unifamiliars de promoció privada
Societat Guillem Carrera      
Contractista JPCP El Fornàs SL
Promoció Privat
Web societat www.guillemcarrera.com
Email societat guillemcarrera@coac.net