© Simona Rota

La Carboneria

Angel Borrego Cubero

La diversitat d'històries que acompanyen i impregnen La Carbonera ha estat tan rellevant en la rehabilitació com el llegat material. Construït al 1864, l'edifici més antic de l'Eixample té 4 façanes perquè el promotor no tenia la certesa que el Camí de Ronda es transformaria en el bulevard que l'Ajuntament promovia contra el Pla Cerdà. Finalment no hi va haver avinguda sota la millor façana que va quedar inaccessible entre els edificis contigus. Un cop catalogat en el 2016, la proposta de rehabilitació de l'edifici exigia recuperar la façana oculta, tot i que ara mirava dues mitgeres. Com que l'escala original ja no existia, la nova es va construir al costat de l'ascensor, a la cantonada més allunyada del pati, i es van connectar a cada habitatge amb passarel·les aèries que permeten veure, tocar i entrar per la façana revelada 150 anys després, produint-se a alhora un espai comunitari vertical. Tot i que no era obligatori, es van recuperar l'estructura i la majoria dels elements existents.


Autors

Angel Borrego Cubero  : Arquitecte

Col·laboradors

Aleksandar Ivancic /AIGUASOL ENGINYERIA: Càlcul sostenibilitat

BAC ENGINEERING: Consultor estructura

Montserrat Farres Catala: Arquitecte

Xavier Aumedes / ARREVOLT: Arq. Tècnic. Consultor

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Barcelona
Any 2023
Modalitat Inclou edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció pública o privada
Societat Office for Strategic Spaces      
Promoció Privat
Web societat WWW.O-S-S.ORG
Email societat pr@o-s-s.org