© Marcela Grassi i Tamie Delgadillo

Centre Cívic Palmira Domènech

AMB

L'ajuntament va plantejar la necessitat de realitzar un edifici destinat a centre cívic, en una nau de propietat municipal utilitzada com arxiu i magatzem, i que caldrà reformar totalment.


En el procés de disseny es va decidir mantenir únicament l'estructura de pilars i forjats reticulars de formigó de l'edifici existent. Aquest fet, i l'obligació d'adaptar a aquesta estructura un exhaustiu programa funcional, es van convertir en uns dels objectius del projecte, així com d'altres derivats de la seva específica situació urbana, i de la reconversió d'una nau industrial en un edifici de caràcter públic.


El programa d'aquest centre cívic contempla un vestíbul com a espai de trobada i exposicions, diverses sales polivalents, espais i tallers per la gent gran, aules específiques i de noves tecnologies, taller de cuina, espais de dansa i lectura, despatxos per a entitats i dependències municipals de serveis socials. Incorpora a més, un arxiu municipal d'importants dimensions, dividit en dues plantes i ampliable a una tercera.


El projecte es troba en la part nord del municipi, amb un entorn de naus industrials i a l'inici d'un teixit residencial. El planejament de la zona, estableix edificacions aïllades separades tres metres respecte a les parcel·les veïnes i de l'alineació al carrer. Es tracta d'un solar en cantonada amb orientació nord i oest.


Es proposa bàsicament una organització del nou equipament i el seu programa funcional en què l'arxiu municipal passa d'ocupar tota la superfície de la planta tercera de l'antic edifici, a distribuir-se en planta baixa i dues, en un cos diferenciat que alberga també els serveis i dos ascensors, a la part mitgera amb l'edifici veí.


Amb aquesta operació, -possible donat que l'arxiu té un caràcter de magatzem i es visita en poques ocasions-, es pretén alliberar la planta tercera per altres espais del programa. Alhora, permet organitzar les diferents plantes amb un vestíbul central, com un passatge interior de circulacions on es troba l'escala principal i els ascensors. Aquest vestíbul, repetit a totes les plantes s'amplia en planta baixa, per a contenir la recepció i una sala-bar de funcionament autònom, amb màquines expenedores.


A més, en aquesta planta se situa la sala polivalent, uns magatzems i els espais de treball intern. A la planta primera s'emplaça la llar per la gent gran, amb una terrassa a doble alçada que configura un buit i alleugereix la cantonada exterior del volum de l'equipament. A la planta segona s'ubiquen els serveis socials, amb tres despatxos d'atenció personal i una zona de treball comú. En aquest nivell se situen tallers i aules de formació de caràcter polivalent, que ocuparan també la planta tercera amb més aules, una sala de conferències, un taller de cuina, despatxos per les entitats i una altra terrassa coberta a la cantonada.


Autors

Carlos Llinás Carmona  : Arquitecte

Col·laboradors

AMB: Martí Cabestany (estructures), Joan González Gou, Tomás Gil (instal·lacions): No especificat

AMB: Mònica Mauricio (arquitecte tècnic), Marianna Sedrakyan (estudiant d’arquitectura): No especificat

AMB: Susana Casino (enginyer agrònom), Quim Pintó (dissenyador gràfic): No especificat

AMB: Tamie Delgadillo Takahashi, Ferran Roca (arquitectes): No especificat

Obra Destacada
Obra guardonada en la modalitat de: Inclou intervencions de rehabilitació de promoció pública i/o privada

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Barcelona
Any 2023
Modalitat Inclou intervencions de rehabilitació de promoció pública i/o privada
Societat AMB      
Contractista GRUP MAS edificació
Promoció Públic
Web societat https://www.amb.cat/home
Email societat samso@amb.cat