© Jordi Surroca

Pistes i Coberta del complex esportiu de Pallejà

AMB

Al llarg dels anys, l'àmbit de les pistes exteriors del complex esportiu de Pallejà es va anar conformant de manera fragmentada per donar cabuda, gradualment, a un programa de necessitats funcionals creixents. Potser aquesta raó, per falta de visió global, va negar al conjunt més caràcter, coherència i claredat.


Com en un tauler, el projecte reconfigura les relacions entre els diferents elements i dota de més unitat i continuïtat els espais d'ús especialitzat, juntament amb els que són més genèrics i intersticials, des dels quals s'observa l'activitat, i que representen els autèntics elements connectors del conjunt. L'ús o absència del color evidencia aquestes relacions.


Des de l'exterior, la pell es mostra hermètica. La mirada només penetra allà on no hi ha envolupant, i concentra l'atenció en el pla del sòl. Una vegada dins, a cobert, aquest envolupant hermètic es torna una cortina que tamisa l'entorn urbà, i desdibuixa aquesta realitat per establir una relació visual directa amb l'activitat esportiva, en primer terme, i amb el paisatge, a l'horitzó. De nit, la llum interior és un reclam, al mateix temps que des de la ciutat se'n percep l'interior, s'explica cap a fora i s'alleugereix.


Aquest efecte s'aconsegueix amb un mantell de xapa perforada que embolica l'estructura en tres de les seves quatre cares, mentre que la relació entre el perfil baix dels faldons de l'envolupant i la cota del sòl resol la transició des de l'escala del paisatge a l'escala humana. La cantonada que marca l'entrada i dona continuïtat a la façana principal es resol en policarbonat translúcid, que aporta matisos sota el ràfec que la protegeix; una volada retallada cap a fora, que integra l'ambient exterior com a part de la coberta, l'activitat i el paisatge, sota la seva funció de llindar.


La materialitat metàl·lica de la coberta, lligada amb el llenguatge industrial del territori, es tracta des de l'austeritat expressiva i la simplicitat cromàtica, que contribueixen a percebre-la com un element abstracte i sense referència d'escala. L'explícita estructura metàl·lica posa l'atenció en la lleugeresa protagonista del moviment que l'embolica i al qual empara. Les pantalles de formigó on se suporten les façanes laterals permeten evitar pilars a les cantonades i alliberar-les, alhora que, per contrast material, l'estructura sembla descansar-hi a sobre sense esforç; gairebé flota.


Les variacions geomètriques de la coberta sobre una aparent lectura simètrica i regular del volum ofereixen una percepció canviant, d'acord amb la seva relació contextual amb l'entorn urbà a mesura que hom s'hi aproxima i la reconeix de manera dinàmica des del seu perímetre.


Ara, aquest equipament concebut inicialment des de la resposta funcional ofereix una lectura amb més presència, coherent amb la seva posició estratègica a l'entrada del municipi, i es converteix en un lloc d'expressió dels valors col·lectius, un element retrobat i reconegut per la ciutadania. Ara, és identitat.

Autors

Amado Martín Padilla  : Arquitecte

Miquel Ángel Sala Mateus  : Arquitecte

Col·laboradors

AMB: Gisela Trabi Vallespin: Enginyer

AMB: Marta Juanola García: Costos i medicions

AT3 Oller-Peña: Arquitecte Tecnic

MOSE Enginyers: Enginyer

Obra Destacada
Obra guardonada en la modalitat de: Inclou edificis de nova planta de promoció pública
Obra Destacada
Obra seleccionada

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Barcelona
Any 2023
Modalitat Inclou edificis de nova planta de promoció pública
Societat JPAM CITY MAKERS + MASALA Consultors   
Contractista Pistes Exteriors: Eurocatalana Obres i Serveis / Coberta: Grupo IZER
Promoció Públic
Email societat samso@amb.cat