© JOSÉ HEVIA

CSEM CAN VIDALET

ALEX GALLEGO URBANO

El nou Centre Sociocultural i Esportiu es situat al recinte del parc de Can Vidalet, un dels llocs mes emblemàtics d'Esplugues de Llobregat. Un parc romàntic de gran extensió que conviu entre l'Hospitalet i Esplugues. L'accés principal situat a la vessant Nord es disposa a cota de la nacional 340, el parc discorre en sentit Nord-Sud amb certa planeitud. El fort pendent natural existent provoca que el parc en atansar-se a la vessant Sud resti aixecat 8 metres respecte al teixit urbà del barri de Can Vidalet.L'edifici es situa en aquest llindar entre ambdós teixits i actua de xarnel.la entre ells. La Planta Baixa es situa a la cota inferior del carrer, consolidant el front d'equipaments del Carrer dels Cedres.


Aquest gest permet que des del parc es percebi com una petita edificació d'una sola planta, sense obstaculitzar les visions llunyanes de l'entorn. Defugint de la típica imatge d'un edifici de capsa de sabates de gran alçada amb grans parets de formigó armat.Amb la finalitat de reduir l'impacte des del teixit urbà. Es proposa un volum decreixent en sentit transversal. A aquest efecte s'hi afegeix que la coberta de l'edifici es col·loca a la part inferior de l'estructura, reduint 2,2 m. el volum aparent.El cos principal es proposa fragmentar-lo amb dues franges apaïsades, un sòcol de planxa i un fust de policarbonat. En sentit vertical es deixa l'estructura metàl·lica per fora mimetitzant el gran volum donant-l'hi un caràcter urbà i mes domèstic.L'edifici polifuncional agrupa diferents activitats i usos, Dotant al barri de petites sales per fer esport, casals, sales multi ús, tallers, conferències, gimnàstica i una gran sala per concerts, esports i activitats lúdiques.


Autors

Alex Gallego Urbano  : Arquitecte

Col·laboradors

Jara Mosquera Salazar: Arquitecte

Laia Cisteró Fortuny: Arquitecte

MAFO: Instal·lacions

Other Structures: Estructures

Obra Destacada
Obra guardonada en la modalitat de: Inclou edificis de nova planta de promoció pública

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Barcelona
Any 2023
Modalitat Inclou edificis de nova planta de promoció pública
Societat ALEX GALLEGO ARQUITECTE      
Contractista CONSTUCTORA SAN JOSÉ
Promoció Públic
Web societat www.alga.es
Email societat agu@coac.net