© José Hevia

Social Atrium - 54 Habitatges Socials al Besòs

Jose Toral

L'edifici mixed-use combina habitatges d'alquiler social amb un programa d'equipament en planta baixa, així com un parking amb ventilació natural.La volumetria combina quatre habitatges per replà a la torre I una passarel·la central amb vuit habitatges en les quatre primeres plantes. Un atri bioclimàtic il·lumina I garantitza la ventilació creuada de tots els habitatges. L'atri funciona com a captador solar a l'hivern I a l'estiu com a xemeneia solar, renovant l'aire a través d'una obertura en primera planta. Una terraça en la quinta planta I un mirador en la dècima expandeixen les zones comuns.La materialitat del maó dona inèrcia a l'atri i permet l'aparell de gelosies, oferint privacitat, ventilació I mecanismes d'anti-intrusió en planta baixa. La continuïtat del material en l'atri genera una atmosfera exterioritzada als espais intermitjos.L'estructura de llums de 10 metres permeteix donar flexibilitat a la planta, oferint tres distribucions possibles.


Autors

Jaime Pastor L3J TÈCNICS: Arquitecte

Jose Toral  : Arquitecte

Marta Peris  : Arquitecte

Col·laboradors

JOAN MARCH I RAURELL: Arquitecte Tecnic

L3J TÈCNICS ASSOCIATS: Enginyer

SOCIETAT ORGÀNICA: Tècnics ambientals

Obra Destacada
Obra guardonada en la modalitat de: Inclou edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció pública o privada

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Barcelona
Any 2023
Modalitat Inclou edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció pública o privada
Societat Peris + Toral Arquitectes      
Contractista COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA
Promoció Públic
Web societat https://peristoral.com
Email societat estudio@peristoral.com