© Els mateixos arquitectes

URBANITZACIÓ DE L'ÀREA D'ACCÉS AL CAMPUS NORD DE LA UPC

TALLER 9s ARQUITECTES, SCP

Adequació de l’àrea d’accés al “Campus Nord” de la UPC amb un objectiu quàdruple: recuperar una àrea tancada per a ús ciutadà, resoldre la seva connectivitat física amb l’entorn, millorar l’accessibilitat al Campus i integrar en una operació unitària un conjunt d’elements desvinculats resultants d’actuacions anteriors aïllades.

S’entapissa de verd la major part de l’àrea per tal de compensar l’excés de zones impermeabilitzades i es dota l’espai del confort necessari per a que esdevingui un espai de lleure per la universitat i el barri. I es formalitzen 2 camins que fugen de la idea de camí com infraestructura per a generar camins-plaça, espais de sociabilitat. La seva formalització diferenciada respon a la diferent relació d’aquests amb el verd i les preexistències, essent el camí d’accés des de llevant una ESTORA sobre el verd i el camí d’accés des de sud un SOLC que el talla, i que amb la seva definició orgànica i gestual acota espais de relació.


Autors

Irene Marzo Llovet  : Arquitecte

Oriol Cusidó i Garí  : Arquitecte

Col·laboradors

Brisa Martínez i Roig: Estudiant Arquitectura

Miquel Milian Barreda: Arquitecte Tecnic

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Barcelona
Any 2013
Modalitat Inclou intervencions interiors i exteriors, efímeres o permanents
Societat TALLER 9s ARQUITECTES, SCP      
Contractista SEROM
Promoció Públic
Web societat www.t9sarquitectes.com
Email societat T9sA@arquired.es