Comissió Operativa per l'Atles del Premi internacional de Paisatge Rosa Barba - Fundació Banc de Sabadell

Jordi Bellmunt
Arquitecte i director del Màster d'Arquitectura del Paisatge del DUOT (UPC)
Manuel Ruisánchez
Arquitecte, vocal de cultura del COAC i professor del Màster d'Arquitectura del Paisatge DUOT (UPC)del DUOT (UPC)
Marina Cervera A. de Medina
Arquitecta i paisatgista, professora del Màster d'Arquitectura del Paisatge del DUOT (UPC)