Parc de Pedra Tosca - 4a Biennal 2006

Rafael Aranda, Quiles, Ramon VILALTA I PUJOL

Al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, a les Preses, prop d’Olot, s’hi troba un lloc molt especial, un mar de roques, producte de la colada basàltica del volcà Croscat i d’una feixuga tasca de l’home en la seva lluita per aconseguir una miserable peça de terra per conrear, a base d’anivellar, despedregar parcel•les i acumular totes les roques, pedres i escòries en murs gruixuts, túmuls i cabanes. La seva rugositat morfològica i tàctil en reté la percepció.
El projecte tracta de potenciar la singularitat d’aquest paisatge i d’activar el factor sorpresa en el seu descobriment.
Una estreta línia a ratlles, en acer, et permet recórrer l’espai, i l’acer, en determinats episodis, subjecta els túmuls que es travessen. La forma trencada de les línies d’acer es contraposa a les voluminoses i arrodonides masses rocoses i estableix “noves clarianes” en actes inicials i intermedis..

Autors

RCR Arquitectes
RCR Arquitectes


Detalls del projecte

Tipologia Parcs no urbans
Promotor H. Suzuki, RCR
Localització Les Preses, Girona, Espanya
Àrea 250000 m²
Cost 0,1 €/m²
Any inici 1998
Any finalització 2004