Productive Zipper : Water-Soil Container Planting System for Mekong Valley

Peking University

China

Song Liqing, He Yuxin, Wang Dingran

8a Edició

Yearning Under The Ginkgo —— Landscape Planning And Design Of Longyang Village, Ya’an, Sichuan, China

Sichuan Agricultural University

China

Chen Qiling, Wan Yaxin, Wang Linlu, Liu Yixuan, Huang Dandan

8a Edició

Agriculture Works Park, the landscape design of the LongYang Village in Ya' an Sichuan

Sichuan Agricultural University

China

Chengcheng Zeng, Zhiyue Wang, Rui Lin, Yanling Li

8a Edició

Naturally Growing Countryside: Longyang Village Of Ya'an Landscape

Sichuan Agricultural University

China

Chunnong Li , Xiaoxun Yan, Jie Zhu, Qingwen Deng

8a Edició

Trace of Time - Landscape Transformation of Iron Mountain Mine

Tsinghua, School of Architecture

China

Jiameng Zhao, Meixia Chen, Kai Li

8a Edició

Pink Assembly Line - The Landscape Renovation of Lufeng Cement Plant

Tsinghua, School of Architecture

China

Nan Rong, Rui Hua

8a Edició

Wilderness Park

Tsinghua, School of Architecture

China

Shengsong Shi, Yujing Zhou, Yuan Chen

8a Edició

Pages