ESert
Postgrau en SOSTENIBILITAT i ARQUITECTURA (7a ed.)
EBC1160207
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 7/03/16 al 25/07/16,
Horari

Dilluns de 9.30 h a 13.30 h i de 14.30 h a 18.30 h,
Durada 120 hores  

Director/docent
Albert Sagrera, arquitecte i consultor ambiental,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.

A qui va dirigit

   

Arquitectes i altres professionals del sector de l'arquitectura i la construcció que vulguin adquirir la capacitat de desenvolupar i oferir projectes d'edificació (obra nova i rehabilitació) adequats a les exigències actuals de qualitat ambiental, especialitzant-se en l’avaluació ambiental de l’edificació i en el disseny d’opcions de millora del projecte. El Postgrau es dirigeix a arquitectes projectistes, caps d’equips de projecte, especialistes, assessors, avaluadors, etc...

 

    

Objectius

                       

Proporcionar una visió de la sostenibilitat ambiental i explorar com incideixen les seves demandes físiques en l’àmbit de l’edificació, per tal de poder definir objectius de millora relatius al consum de recursos i a la generació de residus que suposa la construcció i l’ús dels edificis. Desenvolupar un coneixement avançat i operatiu capaç d’assolir el domini tècnic de les metodologies i eines disponibles per a l’avaluació de la viabilitat ambiental, econòmica i normativa en el projecte arquitectònic i la gestió d’edificis. Obtenir un nivell d’especialització ambiental tant en projectes d’edificació d’obra nova com de rehabilitació.

Programa

M1. l’edifici de consum quasi nul. Visió, conceptes i criteris ambientals per a l’edificació. Casos d’estudi.

Dates: Del 7/03/16 al 18/04/16. Dilluns de 9.30 h a 13.30 h i de 14.30 h a 18.30 h
Durada: 40 hores

-Sostenibilitat i Arquitectura. Què és, com s'interpreta, com s'aplica.
-Energia I. Teoria i exemples d'aplicació.
-Energia II. Teoria. Eines i exercici introductori.
-Aigua. Teoria. Eines i exercici introductori.
-Materials. Teoria. Eines i exercici introductori.
-Residus. Teoria. Eines i exercici introductori.
-Biohabitabilitat. Teoria i exemples d'aplicació.
-Casos d'estudi 1 (F. del sòl) i 2 (bloc Square)
-Casos d'estudi 3 (ICTA) i 4 (Schwartz)
-Casos d'estudi 5 (Low3) i 6 (Casa Valldoreix)
-Presentació casos estudi taller i estratègies ambientals

 

M2. avaluació I millora: IMPACTES D’energia, aigua, materials I residus QUASI ZERO

Dates: Del 25/04/16 al 6/06/16. Dilluns de 9.30 h a 13.30 h i de 14.30 h a 18.30 h
Durada: 52 hores

-Aigua 1. Balanç hídric, inici exercici. Qualitat, aigües grises, aigües de pluja.
-Aigua 2. Aigües grises i aigües de pluja. Depuració natural.
-Energia 1. Disminució de la demanda, estratègies.
-Energia 2.  Eines d'avaluació de la demanda.
-Energia 3. Eina simplificada de balanç energètic.
-Energia 4. Eines de simulació dinàmica.
-Materials i Residus 1. ACV en edificació. Exercici pràctic.
-Materials i Residus 2. Exemples de materials i aplicacions.
-Energia 5. De la demanda a les instal·lacions.
-Biohabitabilitat. Casos pràctics.
-Revisió exercicis d’energia.
-Revisió exercicis materials i aigua.
-Presentació de propostes i revisió.

 

M3. VISITES

Dates: Del 4/05/16 al 1/05/16. Dimecres de 10.00 h a 14.00 h.
Durada: 12 hores

-ICTA. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
-Edifici en rehabilitació.
-Habitatge unifamiliar al Garraf. 


M4. pràctica professional: tALLER DE PROJECTE SOSTENIBLE

Dates: Del 13/06/16 al 25/07/16. Dilluns de 16.00 h a 20.00 h
Durada: 16 hores

-Presentació de propostes dels grups i comentaris dels docents.
-Sessió de treball / Assessoria ambiental energia.
-Sessió de treball / Assessoria ambiental aigua, materials.
-Presentació de treballs, conclusions i cloenda.


Quadre docent:

Albert Cuchí, Fabián López, Albert Sagrera, Gerardo Wadel.

Inés Alomar, Claudi Aguiló, Jaume Avellaneda, Alfredo Balmaceda, Sandra Bestraten, Arcadi de Bobes, Josep Bunyesc, Mariano Bueno, Daniel Calatayud, Coque Claret, Raquel Clemente, Toni Gironès, Jordi Huguet, Valentina Maini, Marta Gálvez, Oriol Muntané, Miguel Nevado, Christoph Peters, Carles Pérez, Elisabet Silvestre, Toni Solanas, Josep Solé, Daniel Tigges, Xavier Tragant, Roger Tudó, Luca Volpi, Micheel Wassouf.

Aclariments

Tipus de certificats

En els cursos de Postgrau es lliurarà un certificat d'aprofitament a totes les persones que hagin realitzat satisfactòriament el 80% de les pràctiques i assistit com a mínim al 80% de les sessions presencials.
Si s'assisteix a més del 80% de les classes i no es realitzen més del 80% de les pràctiques, es lliurarà un certificat d'assistència.
Les pràctiques seran qualificades com a satisfactori, a esmenar o no presentat.
La dedicació per part dels matriculats de les pràctiques proposades s'estima en un màxim de 1 hora per cada 2 hores lectives, que es reconeixeran en el certificat d’aprofitament.

Preus i matrícula

Preus del Postgrau:
1.920 € / 1.680 € / 1.440 €

10% descompte per matriculació al Postgrau:
1.728 € / 1.512 € / 1.296 €   
Preus actius

10% descompte addicional per matriculació al Postgrau abans del 15.02.16:
1.536 € / 1.344 € / 1.152 €    

La inscripció al postgrau realitzada 15 dies abans del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l’import de la mateixa en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs.

En el cas que l’anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es passarà el càrrec total de l’import de la mateixa.

L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un curs o postgrau si considera insuficient el nombre de matriculats.

Per poder reconèixer la formació de Postgrau/Màster professional i emetre el corresponent diploma, és necessari que l'alumne que no estigui col·legiat al COAC, ens aporti la titulació del Grau corresponent. 

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 7/03/16 al 25/07/16,
Horari

Dilluns de 9.30 h a 13.30 h i de 14.30 h a 18.30 h,
Durada 120 hores  

Director/docent
Albert Sagrera, arquitecte i consultor ambiental,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.