ESert
Amidaments, pressupostos i certificacions amb Presto (5a edició). Curs per videoaula a través d'Internet
EBC3181109
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 21/11/2018 al 19/12/2018,
Horari

Dimecres de 10:00 a 14:00h,
Durada 20 hores  

Director/docent
Eduardo Minguijón,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

""

 Aquest curs va dirigit a professionals del món de la construcció que vulguin aprendre a desenvolupar pressupostos a partir dels amidaments d’un projecte arquitectònic amb el software Presto 2018. Per seguir i aprofitar el curs no cal tenir cap coneixement previ de Presto, tot i que és recomanable disposar d'uns coneixements bàsics de Windows a nivell d'usuari i estar familiaritzat amb pressupostos de construcció.

Aquest curs es fa exclusivament per videoaula a través d'internet.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és adquirir els coneixements necessaris per navegar amb desimboltura per una obra de Presto, buscar i trobar informació concreta, ser capaç d'importar, editar i crear pressupostos de construcció amb amidaments a partir de fitxers CAD i BIM, ajustar preus i imports, elaborar les certificacions d'obra i imprimir i exportar informació als formats més habituals.

Programa

01. INTRODUCCIÓ A PRESTO
02. CREAR OBRES I CONCEPTES NOUS
03. DUPLICAR, COPIAR I MODIFICAR CONCEPTES
04. AMIDAMENTS DETALLATS
05. PRESTO COST-IT: Integració amb REVIT
06. MODIFICAR PREUS I FINALITZAR EL PRESSUPOST
07. IMPRIMIR DOCUMENTS I EXPORTAR
08. CERTIFICAR AMB PRESTO
 
..................................................
 
01. INTRODUCCIÓ A PRESTO
Estructura del Curs: Un mètode senzill pas a Pas.
Què és Presto i què pot fer per mi?
Com es "navega" per una obra de Presto?
Finestres Principals, subordinades, Esquemes i Columnes.
Formats compatibles amb Presto 18. Com importar arxius Presto, Excel i BC3.
Com organitzar els nostres arxius, quadres de preus i informes.
Carpetes Predeterminades. Perfils d'usuari i Aparença.
 
02. CREAR OBRES I CONCEPTES NOUS
Crear una obra nova. mètodes
Propietats de l'Obra: Percentatges, arrodoniments, dates i altres.
Entitats i Agents de l'Edificació
Quadres de Preus i Sistemes de Codificació: Normalitzats, Locals i Internacionals
Crear Capítols i subcapítols
Crear Unitats d'Obra amb i sense Descomposició
Crear Preus Bàsics: Materials, Maquinària, Mà d'Obra ...
Crear Percentatges: Mitjans Auxiliars, Costos Indirectes ...
Crear Preus Auxiliars
Introduir, Copia i Edita Textos ampliats
 
03. DUPLICAR, COPIAR I MODIFICAR CONCEPTES
Duplicar Conceptes
Modificar Preus, Descripcions i Descomposicions
Copiar conceptes dins d'una mateixa obra
Treballar amb Referències o Bancs de Preus
Copiar conceptes entre Obres i des Referències
Operar sobre Conceptes: Modificar, copiar i Duplicar
Substituir Conceptes Bàsics i Partides, sense perdre quantitats ni amidaments
Operar sobre Textos i Miniatures
 
04. AMIDAMENTS DETALLATS
Quantitats Directes i Mesura detallada
Activitats: què són i per a què serveixen
Fórmules, Referències a mesurament i Subtotals manuals i automàtics
Repetició de valors i dimensions
Copiar mesuraments entre partides
Operar amb amidaments i Anul·lar línies de mesurament
Estats d'Aprovació del Pressupost: Inicial, Modificat i Probable
Mesuraments Assistides sobre fitxers CAD: Presto Lector de Plans DWG
 
05. Presto COST'IT: Integració amb REVIT
Introducció a Presto COST-IT
Exportació: de Revit a Presto
El model BIM en Presto: estructura, tipus i elements. Dades i paràmetres
Vincles entre el model i el pressupost. Tratzabilitat bidireccional
Assignació d'unitats d'obra a elements del model (en Presto)
Importació: de Presto a Revit
Assignació d'unitats d'obra a elements del model (en Revit)
Dels amidaments BIM als seu pressupost complet en dos passos
Completar el pressupost amb elements no modelats
Gestió de canvis en el model BIM
 
06. MODIFICAR PREUS I FINALITZAR EL PRESSUPOST
Tipus de preus: Preus Directes, Bloquejats i descompostos
Operacions sobre Preus: Modificar, Bloquejar, Operar i Ajustar
Filtres, Màscares i Expressions
Ajustar el preu de Conceptes descompostos
Ajustar el Pressupost d'Execució Material
Preparar el Pressupost de Licitació
 
07. IMPRIMIR DOCUMENTS I EXPORTAR
Els informes de Presto Pressupostos
Els Altres Informes útils, però no habituals, de Presto
El Plec de Condicions particular de l'Obra
Exporta a Word, PDF, Excel i BC3
El Disseny i la Personalització d'informes de Presto
Crear variants personalitzades: Afegir Preguntes, Logotips, Signatures i Textos
 
08. CERTIFICAR AMB PRESTO
Introducció a les Certificacions
Fases, Dates i Estats
Mètodes i Recomanacions
Certificacions parcials, a l'origen, a compte i per percentatge
Certificació per Estats d'Aprovació d’un Pressupost
Modificats, Pendents i Preus Contradictoris
Els informes de Certificacions

Aclariments

MATRÍCULA

La matrícula es considerarà formalitzada amb el pagament integral de la formació.

Aquest pagament s’haurà de formalitzar abans del primer dia de classe.

La inscripció al curs realitzada 15 dies abans del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives.

Si l’anul·lació de la matrícula es fa quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l’import.

 
Podeu consultar els criteris d'inscripció, matriculació, facturació, anul·lació, certificat i visites de curs al següent enllaç.
 
Els requisits de Presto són bàsics, equivalents als que pot requerir un paquet Office (Word, Excel, ...), Autocad, etc ... 
Això si, el sistema operatiu ha de ser Windows (Windows 7, 8 i 10) i pot servir qualsevol ordinador PC adquirit fa 5, 6 o fins i tot més anys. 
 
Requisits del sistema més detallats:
Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2012 o 2008
Els complements inclosos en la instal·lació de Presto requereixen tenir instal·lada la versió 4.0 de .NET Framework
Terminal Server requereix llicència multiusuari
Resolució mínima 1024 x 768
L'ordinador on s'instal·la Presto requereix una connexió a Internet per realitzar el procés d'activació
L'ordinador on s'instal·la el dispositiu físic requereix un port USB o paral·lel, segons el model
Les xarxes requereixen el protocol TCP / IP, fins a la versió IPv4, amb l'ordinador que tingui el sistema d'autorització accessible mitjançant adreça IP fixa o un nom DNS, i un port obert.
 
Aquest curs es realitza amb la col·laboració de Presto, que cedirà llicències gratuïtes als alumnes durant el temps que duri el curs més un mes més.
 
""
 
Amb la col·laboració de:
""
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 21/11/2018 al 19/12/2018,
Horari

Dimecres de 10:00 a 14:00h,
Durada 20 hores  

Director/docent
Eduardo Minguijón,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.