ESert
Verificació i certificació energètica amb EnergyPlus (3a edició)
EEL0181114
COAC

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
Del 5/02/2019 al 12/02/2019,
Horari

Dimarts de 10:00 a 14:00h,
Durada 8 hores  

Director/docent
Miguel Ángel Pascual, Dr Ingeniero Industrial,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes en l'exercici de la professió que necessitin realitzar la justificació del CTE-HE i la certificació energètica de l'edifici i estiguin interessats a millorar l'eficiència energètica dels edificis que projecten.
 
Aquest curs es fa exclusivament per videoaula a través d'internet.
 
Les classes es poden seguir en directe, amb l'opció de participar amb dubtes i comentaris a través d'un xat, o visualitzar la sessió gravada un cop finalitzada la classe. Les gravacions estaran disponibles per als alumnes durant tot el curs.

Objectius

Optimització energètica de l'edifici amb OpenStudio – Energyplus
Verificació del CTE-HE
Certificació energètica d'edificis

Programa

1. Introducció de la geometria de l'edifici
Forjats, façanes, cobertes, particions interiors,…
Buits i portes
Ponts tèrmics
2. Introducció de les característiques dels tancaments i buits
3. Introducció dels elements d'ombra
4. Càlcul de la demanda energètica de calefacció i refrigeració
5. Introducció dels sistemes bàsics de calefacció i refrigeració:
Caldera de combustible o elèctrica
Bomba de calor
 

Aclariments

MATRÍCULA

La matrícula es considerarà formalitzada amb el pagament integral de la formació.

Aquest pagament s’haurà de formalitzar abans del primer dia de classe.

La inscripció al curs realitzada 15 dies abans del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives.

Si l’anul·lació de la matrícula es fa quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l’import.

 

 
Podeu consultar els criteris d'inscripció, matriculació, facturació, anul·lació, certificat i visites de curs al següent enllaç.
 
Per seguir el curs és necessari acudir amb un ordinador portàtil de 64 bits amb el sistema operatiu Windows 8 o superior i amb els programes indicats a la següent pàgina web:
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
Del 5/02/2019 al 12/02/2019,
Horari

Dimarts de 10:00 a 14:00h,
Durada 8 hores  

Director/docent
Miguel Ángel Pascual, Dr Ingeniero Industrial,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.