ESert
CAMPUS PROFESSIONAL TECHNAL. Nou web tècnic Technal i novetats de producte
EBC2181101
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
29 de Novembre de 2018,
Horari

De 12h a 14h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics, estudiants, i altres tècnics de la construcció. 

Objectius

 Conèixer el nou web tècnic de Technal i les novetats de producte.

Programa

 PROGRAMA DE LA JORNADA

11:45 h  Benvinguda i acreditació assistents 

12:00 h  Presentació de la jornada 

- Presentació del nou web tècnic. 

 - Presentació dels nous productes per tancaments i façanes singulars d'alumini i vidre.

 - Demostració de l'ús i accés a WINDEFIC. Programa d'accés online per calcular valors de transmitància tèrmica de les finestres i façanes Technal Uw / UCW, càlcul logarítmic dels nivells d'aïllament acústic en funció de la fusteria i composició del vidre en Db, càlculs estàtics de la perfileria lx, li en cm4 d'acord amb el CTE.

 - Presentació de casos d'èxit del Llibre del Palmarès Architecture Aluminium Technal, concurs d'arquitectura que organitza Technal a la península ibèrica.

 - Torn de preguntes i resolució de dubtes dels assistents.

14:00 h Col·loqui i networking

 

PONENTS

Benito Gaona, responsable de División de Hoteles.

Javier Pérez, Technical Coordinator.

Joan Abadías, Dirección Prescripción

Raimón Ribó, responsable de Proyectos.

 

PATROCINADOR

Aclariments

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.

2. En cas de no poder assistir a la jornada a la qual prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a infosert@coac.net

3. Per garantir el rigor i la qualitat formativa us preguem puntualitat. Les persones que no arribin puntuals podran perdre les seves localitats encara que estiguin inscrites.

4. No es deixarà entrar a ningú que no estigui inscrit a no ser que quedin localitats lliures.

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Technal
Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
29 de Novembre de 2018,
Horari

De 12h a 14h,
Durada 2 hores  

Director/docent

Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.