© José Hevia

Casa sobre un mur

Carles Marcos Padrós

La casa es situa a la vessant Sud-est d’Ullastrell.


Un antic mur de formigó en massa, conté el terreny inclinat a 4 metres sobre el carrer. El conservem i reinterpretem com un sòcol per a la nova edificació. El mur es converteix en la base sobre la qual s’assenta el nou habitatge.


La casa, per a una parella es resol como una adició d’habitacions que se juxtaposen paral·lelament a la direcció del carrer, ocupant el menor espai possible sobre el terreny.


Construïda amb murs de càrrega, la casa es resol en dues direccions. Longitudinalment, la seqüencia de sales dilueix els los límits generals del espai interior, emfatitzat pel ritme estructural continu del forjat unidireccional. En el sentit transversal, busquem la màxima permeabilitat des de l’exterior a través de cada un dels espais domèstics, per afavorir l’entrada del Sol, la ventilació creuada y la permanent relació visual amb l’entorn.


El jardí exterior, parcialment inclinat, pren forma como resultat de la posició que ocupa la casa en el terreny i especialment de la seva relació amb el límit definit pel gran mur existent.

Autors

Carles Marcos  : Arquitecte

Col·laboradors

Laia Marín: Estructures

Lluís Duart S.L.P: Instal·lacions

Tomàs Pardo: Aparellador

Obra Destacada
Obra seleccionada

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Vallès
Any 2019
Modalitat Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció pública o privada
Contractista JLS Construccions
Promoció Privat
Web societat www.miliunarquitectura.com
Email societat cmarcos@coac.net