Persona traient un IPad d'una llibreria.

La FormaTecA amplia el catàleg digital amb noves càpsules

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
L'espai virtual de coneixement del COAC per a l'exercici professional, la FormaTecA, posa a disposició dels col·legiats sis noves càpsules formatives. D'aquesta manera, el seu catàleg digital compta actualment amb un total de 17 càpsules formatives i informatives pensades per donar suport en les diferents etapes i aspectes de la professió.

Les noves incorporacions són:
- Com actuar quan el promotor ja no és el propietari del solar
- Màrqueting per a arquitectes
- NZEB: edificis de consum d'energia gairebé nul
- Creació de webs per a arquitectes
- Organització del despatx (Conceptes bàsics sobre el càlcul d'honoraris)
- Organització del despatx (Com fer el càlcul d'honoraris)
Compatibilitat entre treball i jubilació i treball i percepció d’atur

Prop de 1.000 arquitectes han consultat el catàleg

El Col·legi d'Arquitectes va posar en marxa la FormaTecA el passat mes de maig amb l'objectiu de facilitar als col·legiats un recurs d'autoaprenentatge perquè puguin actualitzar els seus coneixements o resoldre qüestions del seu dia a dia, així com donar suport als més joves amb continguts especialment adreçats a l’inici de la seva activitat.

Des de l'obertura del servei, prop de 892 col·legiats han utilitzat el catàleg virtual i han registrat 1.500 accessos diferents. Les càpsules de les 'Apps per a arquitectes', 'Webs per a arquitectes' i 'Organització del despatx' són les més consultades. 

Les càpsules recullen tant les temàtiques habitualment més consultades per part dels arquitectes, com d’altres sobre noves tendències i especialitats dins la professió. Gestió del despatx, recursos de màrqueting per al sector, tecnologia i eines informàtiques, internacionalització de  serveis... en són alguns exemples. Tots els continguts s’han treballat amb professionals especialistes en cada matèria. 

A través d'una metodologia pedagògica dinàmica, la FormaTecA combina recursos de tipus audiovisual, gràfics i interactius, en uns formats que tenen una durada d'entre 10 i 20 minuts —depenent de la temàtica tractada—.

Les càpsules estan pensades per poder-se seguir en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu, i contemplen la possibilitat de fer tests d’autoavaluació dels conceptes principals. Així mateix, el sistema permet parar en qualsevol punt i finalitzar la càpsula en un altre moment.


Accedeix a la FormaTecA
24/07/2017
Tornar