Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Òrgans Centrals

Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
Tel. centraleta: 93 301 50 00 
Atenció a l'arquitecte: 93 306 78 03   CONTACTE >>
Atenció al ciutadà: 93 306 78 41  CONTACTE >>
Junta de Govern
Degana
M. Assumpció Puig i Hors

Presidents de les demarcacions
Sandra Cinta Bestraten i Castells (Barcelona
Miquel Sitjà i Domènech (Comarques Centrals)
Joan-Manuel Margalef i Miralles (Ebre)
Marc Riera i Guix (Girona)
Víctor Pérez-Pallarès i Luque (Lleida)
Joan Tous i Gomà-Camps (Tarragona)
Secretari
Pere Castelltort i Sales

Tresorera
Ione Ruete Diaz

Vocals
Duna Bellmunt i Tarragó
Guillem Costa i Calsamiglia
Josep Ferrando i Bramona
Departaments i serveis
Direcció General
Tel. 93 306 78 16
dgcoac@coac.cat

Arxiu Històric i Fotogràfic
Tel. 93 306 78 43 
arxiuh.bcn@coac.cat 
arxiufotografic@coac.cat 

Assessoria Jurídica
Tel. 93 306 78 03 
jur.bcn@coac.cat 

Biblioteca
Tel. 93 306 78 05 / 21
bibl.bcn@coac.cat  

Borsa de Treball
Tel. 93 552 08 40 
borsa.bcn@coac.cat 

Comissió d'Incidències
Tel. 93 306 78 61
secretariatecnica@coac.net

Comptabilitat
Tel. 93 306 78 03 
comptabilitat@coac.net

Comunicació i Premsa
Tel. 93 306 78 45
comunicacio@coac.cat

Deganat
Tel. 93 306 78 13
deganat@coac.cat

Deontologia
Tel. 93 306 78 61
secretariatecnica@coac.net

Departament de cultura
Tel. 93 306 78 06
cultura@coac.cat

Escola Sert
Arcs, 1-3, 5a planta
Tel. 93 306 78 44 
infosert@coac.cat

Exposicions i conferències
Tel. 93 306 78 25 
activitatsculturals@coac.cat

Internacional
Tel. 93 306 78 20
internacional@coac.cat

Màrqueting i Relacions institucionals
93 306 78 14
rrcc@coac.cat

Oficina Consultora Tècnica
octsecretaria@coac.net

Oficina de Concursos
Tel. 93 306 78 23 
infoconcursos@coac.net 

Oficina de Paisatge
Tel. 93 552 08 42
ofpaisatge@coac.cat

Publicacions
Tel. 93 306 78 06
publicacions@coac.cat

Secretaria
Tel. 93 306 78 03
secretaria@coac.cat

Secretaria tècnica
Tel. 93 306 78 61
secretari.tecnic@coac.cat

Suport informàtic
Tel. 93 306 78 03
cauc@coac.cat

Visat
Tel. 93 306 78 03
visat.bcn@coac.cat

Agrupacions
Tel. 93 306 78 28
agrupacions@coac.cat

Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA)
aadipa@coac.cat

Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors (AAEPFMC)
aaepfc@coac.cat

Agrupació de Joves Arquitectes (AJAC)
ajac@coac.cat

Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública (AASAP)
aasap@coac.cat

Agrupació d'Arquitectes Urbanistes (AAUC)
aauc@coac.cat

Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AuS)
auscatalunya@coac.catVersió per a imprimirPDF version