Programes Certificació energètica d'obra nova
Opcions Simplificades  (només per a edificis d’habitatges) 

•  CERMA Accés

Opció General 
  • •  HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER, HULC  accés a HULC
  •  

AVÍS!
A efectes de certificació energètica, les reformes o canvis d'ús no estan contemplats en el procediment de certificació d'eficiència energètica d'obra nova i per tant, s'haurien de certificar energèticament com a edificis existents en el moment que s'escaigui.