RESOLUCIÓ TES/1068/2020
Ajuts destinats a la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. (DOGC 21/5/2020)

- Accés a la Resolució TES/1068/2020
Versió per a imprimirPDF version