Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Sessió Sert: Canvis i aportacions del nou CTE 2019

Les modificacions del Codi tècnic de l’edificació afecten als documents bàsics d’estalvi d’energia i de Seguretat en cas d'incendi i  s’ha introduït una  nova exigència bàsica de "Protecció davant el gas radó".

Versió per a imprimirPDF version