Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

CCAE-2009

Accés a la Classificació Catalana d'Activitats Empresarials-2009

Documents informatius

DB HE 5

Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica , versió comentada

Textos legals

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) REBT i les seves Instruccions Tècniques Complementaries 

Textos legals

Pàgines