Sortides professionals en tendència: mediació en l'àmbit de l'arquitectura, la construcció i l'urbanisme

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

L'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses, juntament amb la Universitat Pompeu Fabra, ha preparat una formació específica per a arquitectes, que permetrà enfrontar-se a les situacions conflictives relacionades amb la nostra pràctica tècnica des del coneixement dels mètodes de gestió dels factors emocionals i les relacions personals. Es tracta del diploma de postgrau de ‘Mediació en l’àmbit de l’arquitectura, la construcció i l’urbanisme'.

LA MEDIACIÓ
La mediació és un PROCÉS basat en un MÈTODE pacífic de resolució de conflictes en què un tercer, la persona mediadora, ajuda les parts a cercar la millor solució per a tots.

Resulta una via molt més ràpida i econòmica davant un conflicte que la Justícia.

La mediació té una gran implantació a la majoria de països europeus i a d’altres, com ara Estats Units, Canadà o Argentina. Actualment ja s’ha implantat a la nostra societat, és un recurs que s’ofereix sovint a les escoles, i que necessàriament haurà d’esdevenir la primera opció davant un conflicte.

EL PAPER DEL MEDIADOR
El mediador no exerceix d’àrbitre ni de jutge. No decideix ni imposa res a les parts, sinó que les escolta i les ajuda a trobar, per elles mateixes, la millor solució a través del diàleg.

Amb la mediació no hi ha guanyadors ni perdedors, sinó persones que, havent consensuat lliurement una solució, tindran una major probabilitat de respectar-la al llarg del temps i establir bones relacions de convivència entre elles.

PER QUÈ ESDEVENIR ARQUITECTE MEDIADOR
Les persones mediadores reconegudes oficialment tenen un títol universitari oficial, que complementen amb una preparació específica en tècniques mediadores que els converteix en experts en mediació.

El bagatge de coneixement del mediador li facilita la comprensió dels problemes que s’exposen i per tant, la conducció encertada del procés.

Al voltant de l’arquitectura es generen tot tipus de conflictes: a les obres, sobre els usos dels edificis i l’espai urbà, en herències, límits, immissions, planejament i execució de planejament... Sovint són camps en què la problemàtica és tècnicament complexa i per tant, els arquitectes podem aportar, exercint de mediadors, un important valor afegit.

Al mateix temps, la intervenció d’un arquitecte mediador pot ajudar a la prevenció de conflictes en aquells processos que tradicionalment són problemàtics.

L’AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES EXPERTS PERICIALS I FORENSES I LA MEDIACIÓ
Davant els canvis en la llei de Propietat Horitzontal i l'enfocament de la Llei de Rehabilitació, Renovació i Regeneració urbana, que fan preveure que la figura del tècnic mediador esdevingui essencial per a la gestió efectiva de les intervencions en la ciutat construïda i habitada, l’Agrupació ofereix a tots els arquitectes la possibilitat d’estar preparats per poder prestar aquest servei que, amb tota probabilitat, la societat acabarà necessitant.

Més informació i inscripcions.


7/09/2014
Tornar