Nou mòdul bàsic

El COAC fixa el nou Mòdul Bàsic per al 2020

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Mòdul bàsic i índex d'intervenció
A efectes dels treballs en procés de visat iniciats abans de l'1 d'octubre de 2010, el COAC ha acordat fixar el Mòdul bàsic (Mb) en 513 €, restant el valor de l'índex d'intervenció en 1,0568. Aquest índex i el nou mòdul bàsic han entrat en vigor l'1 de gener de 2020.

Estudis bàsics de seguretat i salut
Als efectes de possibles visats voluntaris, la Junta de Govern ha acordat fixar el límit de pressupost d’execució material en 280.000 euros per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Factor d’actualització
Per a l’any 2020, els coeficients d’actualització es fixen en els següents valors:

· Coeficient d'actualització (Ca):  1,85
· Factor d'actualització (Fa):  11,08
· Coeficient d'actualització (Ka):  1,50

Podeu consultar la resta de factors i coeficients d’actualització aquí.
 
 
7/01/2020
Tornar