Consulta les noves guies d’instal·lacions d’energies renovables

Consulta les noves guies d’instal·lacions d’energies renovables

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
L'Oficina Consultora Tècnica del COAC publica la primera d'una sèrie de guies de suport tècnic relacionades amb les instal·lacions d'energies renovables per a edificis d’habitatges.

Aquesta primera publicació es centra en les instal·lacions solars per a producció d’aigua calenta sanitària, actualitzant i ampliant la informació de què es disposava, i s’acompanya d’uns nous documents amb informació complementària d’utilitat per a aquesta instal·lació i les que es desenvoluparan a continuació d’aquesta.

A la guia que ara presentem hi trobareu:

- Un procediment per predimensionar la instal·lació solar tèrmica.
- Esquemes amb les principals configuracions d'aquesta instal·lació.
- Com estimar les pèrdues d’irradiació solar sobre els captadors.
- Pautes per justificar la substitució d'una instal·lació solar tèrmica per
  una altra amb energia renovable. Càlcul de les emissions de CO2.

Actualment, l’OCT està treballant en la guia de les instal·lacions solars fotovoltaiques, per poder aprofitar les possibilitats derivades del nou RD 244/2019 d’autoconsum i, amb posterioritat, es desenvoluparan les instal·lacions amb bomba de calor aerotèrmica. 

Accedeix a les noves guies de l'OCT
(només disponibles per a col·legiats que tenen contractat el tram de serveis complementaris)


Foment de les energies renovables
El foment de les energies renovables és una de les línies estratègiques en el procés de transició cap a un sistema energètic descarbonitzat. En aquest marc, aquestes guies volen facilitar l'exercici de la professió davant la creixent necessitat d’incorporar aquestes tecnologies en el projecte, així com difondre’n el coneixement i potenciar-ne la implementació.

Nou format consultable en línia
Estrenem un nou format per a la divulgació dels continguts tècnics en línia, més interactiu i accessible directament des del web, per tal d’agilitzar-ne la consulta. Esperem que us sigui d'utilitat!
5/07/2019
Tornar