L'estació de Barcelona Sants

Arran del recurs del COAC, ADIF rectifica i convoca un nou concurs per a l'Estació de Sants

Imatge: 
© Estació de Sants. Wikipedia
El concurs públic per a la redacció de l'avantprojecte d'ampliació i millora de l'estació de Barcelona Sants i de reordenació i transformació de l'edifici de viatgers i de la plaça dels Països Catalans, convocat per Adif el passat mes de maig, es va suspendre arran d'un recurs presentat pel COAC davant del Tribunal Central de Recursos Contractuals. Quatre mesos més tard, ADIF s'ha vist obligat a rectificar i obrir de nou la licitació amb un nou plec tècnic.

Arguments del recurs del COAC
En el recurs presentat el COAC posava en qüestió l'exigència per part d'ADIF que l'empresa adjudicatària tingués oficina a l'àrea metropolitana de Madrid. El Col·legi entenia que aquesta exigència era un "obstacle injustificat a la competència" i vulnerava el principi d'igualtat.

Després d'aquesta reclamació, interposada el 23 de maig, el Tribunal va decidir suspendre la licitació per estudiar el cas i, el passat 16 de setembre, va fer pública la resolució definitiva en què estimava aquesta reclamació del COAC, anul·lant la clàusula relativa a l'exigència de l'obertura d'una oficina a Madrid.

Terminis del nou concurs ja convocat

El 21 de setembre el BOE ha formalitzat la nova convocatòria del concurs, amb un nou plec tècnic i calendari previst. Les ofertes es podran presentar fins a les 12 h del dia 29 d'octubre i l'obertura d'ofertes econòmiques tindrà lloc el  20 de novembre a les 10.30 h.

El paper del COAC en els concursos públics
El COAC vetlla perquè els concursos d'arquitectura s'alineïn amb la Llei d'Arquitectura, posant èmfasi en la qualitat arquitectònica. Igualment, defensa els drets legítims del col·lectiu i la protecció de l'interès públic.
Mitjançant l'Oficina de Concursos, formada per advocats i arquitectes, l'any 2019 el COAC ha fet 13 accions sobre concursos convocats, 5 de les quals han servit perquè s'ajustessin els plecs i 8 han acabat amb impugnacions.
Les Administracions catalanes cada cop més demanen assessorament al Col·legi en matèria de concursos, enguany ja hem col·laborat en la preparació de 10 concursos públics.

Documentació
Anunci de la convocatòria al BOE del 21 de setembre
Resolució del TACRC del 4 de juliol
Recurs presentat pel COAC el 23 de maig

 
26/09/2019
Tornar