La Generalitat obre un tràmit d'inscripció prèvia per a la nova convocatòria d'ajuts a autònoms

S'inicia un nou tràmit d'inscripció prèvia per als ajuts a autònoms i microempreses i a persones afectades per un ERTO

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Davant la previsió d'una nova convocatòria d'ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores que formin part d'una microempresa, s'obre un termini per inscriure-s'hi amb caràcter previ a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria.

El formulari d'inscripció prèvia es podrà presentar des de les 9.00 hores del dia 19 de febrer de 2021 fins al dia 26 de febrer de 2021 a les 15.00 hores.

Aquesta inscripció prèvia no dóna dret a la concessió, però una vegada publicada la convocatòria, la presentació d’aquest document equival a la sol·licitud de l’ajut.

Igual que en les anteriors convocatòries, el tràmit s'adreça tant a persones adscrites al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social) com als que estan en règims alternatius a aquest (en el nostre cas, HNA). Així, els mutualistes poden accedir en igualtat de condicions que la resta d’autònoms.

La inscripció prèvia poden fer-la:

a) Autònoms donats d'alta al RETA o per compte propi de la Seguretat Social, o a un sistema alternatiu al RETA, que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. 

b) Els autònoms donats d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. 

c) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA.

d) No es poden inscriure les persones treballadores autònomes col·laboradores.

Requeriments

· Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021.
· L’import de la base imposable de l'IRPF de 2019, ha de ser igual o inferior a 35.000 €
· El rendiment net de l'activitat durant tot l'any 2020 ha de ser igual o inferior a 17.500 €. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l'1 de gener de 2020, l'import del rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d'alta com a persona treballadora autònoma durant l'any 2020 per 47,95 euros.

Consulteu el text complet de l'Ordre TSF/32/2021 per veure la resta de requeriments.

Presentació
La inscripció prèvia s'ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. El formulari estarà disponible al portal de tramitació Canal Empresa

Més informació
Consulteu l'Ordre TSF/32/2021, publicada al DOGC del 8 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia.
Trobareu també més informació al portal de Canal Empresa.

Ajuts a les persones en ERTO
Paral·lelament, s'obre el tràmit d'inscripció prèvia per a l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. En aquest cas, la inscripció prèvia es podrà presentar des de les 9.00 hores del dia 15 de febrer de 2021 fins al dia 25 de febrer de 2021 a les 15.00 hores. Consulteu l'Ordre TSF/33/2021, publicada al DOGC del 8 de febrer.
9/02/2021
Tornar