Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

BCN obre una nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d'habitatges per incorporar a la Borsa de Lloguer

El 20 de març s’ha publicat al DOGC la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’interior d’habitatges per incorporar a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona per a l'any 2019.

Les subvencions són per a actuacions a l'interior d'habitatges i han de tenir per objectiu l'adequació i la millora de l'habitabilitat amb la voluntat de fomentar la rehabilitació del parc existent d'habitatges a Barcelona.
2019-03-21 17:40
Tornar

Somos Premio Nacional de Cultura 2019!

El Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) hemos sido distinguidos con uno de los Premios Nacionales de Cultura 2019 que otorga el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (CoNCA).
2019-03-20 11:50
Tornar

Som Premi Nacional de Cultura 2019!

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha estat distingit amb un dels Premis Nacionals de Cultura 2019 que atorga el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA).
2019-03-20 11:50
Tornar

Ágora de Urbanismo, primer encuentro anual

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, el Colegio de Arquitectos de Catalunya y la Agrupación de Arquitectos Urbanistas (AAUC) han acordado organizar conjuntamente una jornada anual que llevará por nombre Ágora de Urbanismo.

Este espacio de debate, que se iniciará el 2019 y está previsto celebrar cada mes de enero, sigue las líneas marcadas por la Ley de la Arquitectura, que establece entre otros objetivos el fomento de la calidad arquitectónica y urbanística.
2018-11-20 17:34
Tornar

Àgora d'Urbanisme, primera trobada anual

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes (AAUC) han acordat organitzar conjuntament una jornada anual que portarà per nom Àgora d'Urbanisme.

Aquest espai de debat, que s'iniciarà el 2019 i està previst celebrar cada mes de gener, segueix les línies marcades per la Llei de l'Arquitectura, que estableix entre altres objectius el foment de la qualitat arquitectònica i urbanística.
2019-03-19 11:00
Tornar

Se abre el período de exposición pública del Plan territorial sectorial de vivienda

Se ha publicado en el DOGC de 14 de marzo el anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad por el cual se somete a información pública, por un plazo de 45 días hábiles, el Proyecto de decreto por el cual se aprueba el Plan territorial sectorial de vivienda y se despliegan los artículos 12.9, 73.1 y 75.1 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
2019-03-18 12:04
Tornar

S'obre el període d'exposició pública del Pla territorial sectorial d'habitatge

S'ha publicat al DOGC de 14 de març l’anunci del Departament de Territori i Sostenibilitat pel qual se sotmet a informació pública, per un termini de 45 dies hàbils, el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge i es despleguen els articles 12.9, 73.1 i 75.1 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
2019-03-18 12:04
Tornar

Docents i arquitectes dibuixen conjuntament el futur dels nous espais d'aprenentatge

La millora metodològica i didàctica als centres docents és una qüestió que és damunt la taula els últims anys, però ara ja no és cosa només dels mestres.

2019-03-18 11:11
Tornar

Convocado el Concurso de ideas "Espais Singulars - Palau de Vidre" de Lleida

En el marco de la segunda edición del programa Espais Singulars, la Fundació del Paisatge Urbà de Lleida convoca el Concurso de ideas para la intervención en el ambito del edificio del Palau de Vidre, en los Camps Elisis y recinto de la Fira de Lleida.
2019-03-05 10:00
Tornar

El COAC abre la Convocatoria 2019 de Ayudas a la Cooperación local e internacional

Con la voluntad de continuar haciendo visible la función social de la arquitectura, el Colegio de Arquitectos abre, por octavo año consecutivo, la convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo local e internacional relacionados con la arquitectura y el urbanismo. La concesión de estas ayudas responde al compromiso del Colegio de dedicar parte de su presupuesto a finalidades sociales.
2019-03-07 13:27
Tornar

Pages