3 homes reunits en una sala de vidre.

L'Ajuntament de Barcelona obre un nou programa d'ajuts per a treballadors autònoms

Imatge: 
© David Wall (Creative Commons)

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha posat en marxa un nou programa d'ajuts destinat a donar suport a les persones autònomes per tal que puguin alleugerir la càrrega de despeses que s'han d'assumir en el moment d'iniciar una nova activitat. 

L'import de la subvenció, que es calcularà segons les despeses justificades en el moment de fer la sol·licitud, té uns topalls màxims que s'estableixen segons l'edat que tingui el sol·licitant en la data d'inici de l'activitat: 3.600 € per a persones de 31 a 39 anys i 4.000 € per a la resta.

Les despeses subvencionables, vinculades a l'inici de l'activitat i pagades durant el primer any fiscal de l'activitat, són les següents:
- Quotes de la Seguretat Social. En el cas dels professionals acollits a una mútua alternativa al RETA, aquesta despesa no podrà justificar-se de cara a la subvenció.
- Impostos relacionats amb l'inici de l'activitat econòmica i el primer establiment.
- Despeses de gestoria i assessorament.
- Lloguers de locals o despatxos.

Qui pot sol·licitar els ajuts?
Es podran acollir a la subvenció totes les persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors autònoms (empresaris individuals) o com a nous socis de cooperatives de treball associat, i que compleixin els requisits següents: 

- Haver iniciat una nova activitat econòmica a partir del dia 1 de gener de 2015. 
- Tenir l'alta fiscal a la ciutat de Barcelona com a empresari individual.
- Estar empadronat a la ciutat de Barcelona com a mínim tres mesos abans de l'alta fiscal. 
- Trobar-se en situació d'atur abans de l'inici de l'activitat. 
- No haver constat al RETA per la mateixa activitat en l'any anterior a la data d'alta. 
- Estar al corrent de les obligacions tributàries. 

Les persones sòcies de cooperatives de treball enquadrades en el RETA hauran de complir les mateixes condicions.

Les sol·licituds i documentació acreditativa es podran presentar fins el 30 de novembre del 2016, a través del Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció a les Empreses, demanant cita prèvia.

Descarrega la Guia resum (pdf)

Més informació

29/09/2016
Tornar