L'edificació a Girona 1r Semestre 2019

EL VISAT D’EDIFICACIÓ A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA TÉ UN LLEUGER CREIXEMENT EN PROJECTES INFERIORS A 10.000 M2 DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 2019

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) presenta l’activitat de construcció i rehabilitació de la província de Girona i de la resta de Catalunya referent al primer semestre de l’any 2019, unes dades que també es presenten simultàniament a les altres seus del COAC. L’estudi s’ha fet a partir dels projectes d’execució d’obra, obligatoris per poder començar obres de nova planta i de gran rehabilitació. Les conclusions d’aquesta anàlisi proporcionen les dades més fiables del que en el futur immediat es construirà en el territori. 

Analitzant amb detall els visats de la província de Girona, la superfície total visada durant el primer semestre de 2019 és de 300.942 m2, un 30% menys que el primer semestre del 2018. Aquesta caiguda és deguda al fet que durant el primer semestre de l’any passat es van visar en el conjunt de la demarcació 5 projectes de més de 10.000 m2, que sumaven 149.350 m2, i que van fer augmentar la superfície total l’any 2018. Enguany no s’ha visat cap projecte amb aquestes dimensions i per això, la comparativa té un resultat negatiu. Si no tenim en compte aquests projectes de grans dimensions, durant aquest primer semestre el creixement a la demarcació de Girona és del 8%. 

Pel que fa al nombre de projectes visats a Girona, durant aquest primer semestre ha estat de 1.061, xifra que suposa un augment del 3,7% respecte al mateix període de l’any passat i que té a veure amb l’augment de projectes de mida petita i mitjana.  

 

 

Si ens fixem en el nombre d’habitatges visats, aquest cau un 13,4%, passant dels 744 del primer semestre de 2018, a 677 aquest 2019. Aquesta caiguda s’explica en part perquè un dels projectes més grans del 2018 era una promoció d’habitatges a Palamós. Sense tenir en compte aquesta promoció, doncs, podem afirmar que l’habitatge a la demarcació de Girona està estancat. 

Si ens fixem en la superfície visada de projectes de rehabilitació, veiem com a Girona durant aquest semestre ha pujat respecte al mateix període de l’any passat, en concret més d’un 17%. 

El president de la Demarcació de Girona, Marc Riera, destaca que “cal estar molt atents al comportament del visat en els propers mesos. És cert que, sense comptar amb els 5 projectes superiors a 10.000m2 el primer semestre del 2018, comparativament aquests primers 6 mesos del 2019 l’activitat a la província de Girona té un petit creixement del 8%, que es reflecteix també en un lleuger augment del nombre de projectes”. 

Pel que fa a la rehabilitació, el president remarca que “a Girona sí que sembla que l’activitat té una tendència a l’alça, mentre que en general a Catalunya les xifres són negatives exceptuant l’àrea metropolitana de Barcelona, sense la capital. Amb aquestes dades, encara pren més importància el recentment creat Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona, que té la voluntat de fomentar polítiques i estratègies relacionades amb la rehabilitació i la renovació urbana que tenen com a finalitat la millora del medi ambient i la qualitat de vida de les persones”.

10/07/2019
Tornar