Associació d'Arquitectes de Catalunya

L’Associació d’Arquitectes de Catalunya realitzava diverses activitats pels seus membres, com ara l’organització de concursos, excursions a obres d’interès tècnic o artístic, informes públics sobre activitats i projectes de l’administració i serveis d’assessoria jurídica. Val a dir que els més prestigiosos arquitectes de l’època, com ara Antoni Gaudí o Josep Puig i Cadafalch, van formar part d’aquella primera associació.

 

Amb l’establiment de la col·legiació obligatòria —una de les principals reclamacions de la mateixa associació en diferents congressos nacionals que es van celebrar des de començament de segle— les associacions d’arquitectes desapareixeran, ja que gairebé totes les seves funcions passen a ser assumides pel Col·legi.