La futura Llei de l’Arquitectura supera amb èxit el debat a la totalitat del Parlament

La futura Llei de l’Arquitectura supera amb èxit el debat a la totalitat del Parlament

Imatge: 
© Generalitat de Catalunya

El dimecres 19 d’octubre el ple del Parlament de Catalunya ha fet el debat de totalitat del Projecte de llei de l'arquitectura, presentat pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. El projecte ha arribat al ple sense cap esmena, ja que el grup Catalunya Sí que es Pot (CSQP) havia retirat la que hi havia presentat.

El Projecte de llei segueix ara el seu curs parlamentari, passant a ser tractat en Comissió de Territori, la qual nomenarà una ponència que debatrà el contingut de la futura llei, podent-s’hi presentar esmenes, si s’escau. Al finalitzar aquest treball, el projecte tornarà al Ple del Parlament per a la seva aprovació final.

El degà del COAC, Lluís Comeron, membre del grup de treball que es va encarregar d’elaborar el primer redactat de la futura llei, ha valorat la notícia: “Els arquitectes fa temps que plantegem la necessitat de canvis significatius en el marc legal en el qual desenvolupem la nostra professió. Aquest Projecte de llei contempla qüestions d’especial rellevància pel seu significat: el foment i la promoció dels valors col·lectius i individuals de l’arquitectura i l’urbanisme; i l’establiment de mecanismes en la contractació administrativa per tal que aquesta respongui a l’interès general i promogui per damunt de tot la qualitat en l’obra arquitectònica”.

3 anys de treball intens, amb l’impuls del COAC
La iniciativa legislativa va començar a materialitzar-se fa tres anys, quan el Govern de la Generalitat, amb el ferm recolzament de la conselleria de Territori i Sostenibilitat, va iniciar el procés de redacció de la futura llei de l'arquitectura. El nostre Col·legi, amb el recolzament de nombroses associacions d’arquitectes del país, ha treballat durant tot aquest temps al costat del Departament per tal de sumar esforços en aquest objectiu comú, primer participant en el grup d’impuls que va establir les primeres directrius del text i després en el grup de treball encarregat d’elaborar el primer redactat de la llei.

Contingut del Projecte de llei
El Projecte de llei estableix l’interès públic de l’arquitectura i promou el reconeixement del seu valor social establint mesures de divulgació, promoció i educació. Preveu l’actuació de les administracions públiques amb diversos instruments, com són la creació del Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya i del premi Catalunya d’Arquitectura, o l’impuls de polítiques específiques d’àmbit local.

En l’àmbit de la contractació pública, conté mesures necessàries perquè els criteris de valoració de la qualitat arquitectònica rebin sempre una valoració predominant; promou la continuïtat entre projecte i direcció d’obra, la composició adequada dels jurats, els procediments que permetin l’accés a la professió dels joves titulats i l’establiment de valors orientatius per calcular el preu de licitació dels contractes de redacció de projectes.

A l’alçada d’Europa, pioner a l’Estat espanyol
En els darrers anys la Unió Europea ha recomanat als estats membres el foment de la qualitat arquitectònica mitjançant la promoció dels seus valors entre la ciutadania i l’adopció de polítiques exemplars de construcció pública. Exceptuant França, a hores d’ara cap altre estat membre encara no les ha materialitzat de forma completa. El nou Projecte de llei de l’arquitectura esdevé, per tant, un referent a nivell internacional, juntament amb la llei recentment aprovada a França, relativa a la llibertat de creació, a l’arquitectura i al patrimoni (“Loi CAP, Création, Architecture, Patrimoine”).


Documentació
- Nota de premsa de la Generalitat de Catalunya, 19 d'octubre 2016
- L’Ajuntament de Barcelona dóna ple suport a la Llei de l’Arquitectura promoguda pel Parlament, 19 d'octubre 2016
- Projecte de llei publicat al BOPC, 24 de març 2016
 
Per a més informació, accedeix a la pàgina del Departament de Territori i Sostenibilitat sobre la Llei de l'Arquitectura.


19/10/2016
Tornar