Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
© Creative Commons

L'economia circular a Brussel·les

La transformació del sector de la construcció.
Reptes i nous models de futur

L’economia mundial evoluciona avui en dia cap un model d’esgotament de recursos del nostre planeta, fomentant el consum irreflexiu, la reducció dels costos salarials i potenciant l’augment de la producció. La regió de Brussel·les, allunyant-se d’aquest model econòmic lineal (extreure, produir, consumir, descartar) ha creat el Pla Regional en Economia Circular (PREC), per convertir-se en un motor de transformació del sistema de producció i d’intercanvi de la ciutat on desapareixi la noció de residus. Aquesta iniciativa busca un model de desenvolupament que no només sigui sostenible, sinó sobretot més humà, pel qual el creixement econòmic ja no sigui un fi en si mateix sinó una eina per al creixement de la qualitat de vida.

El propòsit del PREC és posicionar la Regió de Brussel·les - Capital com una regió europea especialment innovadora i pionera en termes de polítiques públiques que donin suport al desenvolupament de l'economia circular a través d'un enfocament per a una gestió eficient dels recursos que la formen. PREC implementa accions destinades a desmaterialitzar l'economia, reduir la seva empremta ambiental i ancorar determinades activitats a través del desenvolupament de circuits econòmics curts i mantenir la riquesa produïda per treballadors de Brussel·les en el territori regional. El desenvolupament d'una economia circular de Brussel·les també comporta actes de consum responsable: comprar millor integrant, si és possible, els components socials d'intercanvi i convivència.

A través del PREC, es vol oferir a la gent de Brussel·les una alternativa creïble que promogui una economia local en línia amb les necessitats dels ciutadans (habitatge, abastament, treball, moviment, entreteniment ... ), sinó també empreses (reduir costos, desenvolupar, innovar, comprometre's ...) tot contribuint a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Brussel·les. A escala urbana, aquesta visió estructural de la transformació de l'economia pot afectar totes les activitats econòmiques de la ciutat.

El sector de la construcció és un sector clau per a la regió de Brussel·les, ja que representa prop de 12.000 empreses i un potencial innegable d'ocupació i innovació per als ciutadans.D’altra banda és un sector que consumeix molts recursos i produeix molts residus. El sector i els edificis consumeixen el 75% de l'energia, el 98% de l'aigua potable, el 20 a 30% dels materials entrants (50% si també tenim en compte els combustibles necessaris per al funcionament dels edificis), i aproximadament un terç de l'aigua potable residus produïts de tota la regió. Així, donat el caràcter petit i residencial del territori de Brussel·les, el sector de la construcció i la totalitat de les edificacions construïdes representen un dels punts forts més importants de la Regió per avançar cap a una economia circular i crear ocupació local.

En aquest context, l'ULB ha realitzat al 2017 un estudi que tenia dos grans objectius: D'una banda, es tractava de definir l'economia circular al sector de la construcció de Brussel·les i d'il·lustrar-la per casos concrets i, d'altra banda, assolir, després d'un treball amb els grups d'interès, la definició d’una visió comuna de l'economia circular de Brussel·les per al sector de la construcció.

La primera part d'aquest estudi defineix els principis d'una economia circular i mostra com aquests es poden aplicar al sector de la construcció. Aquestes fundacions es complementen amb una anàlisi dels fluxos de materials de construcció entrants i sortints a nivell regional per tal d'estimar el potencial econòmic de la seva recirculació. Sobre la base d'aquests resultats, es desenvolupa un model d'economia circular per al sector de la construcció i es divideix en nou escenaris il·lustrats amb exemples reals a nivell local i internacional. També es posa de relleu les implicacions per a l'edifici i els seus actors.

La segona part d'aquest estudi reprèn el treball iniciat amb els grups d'interès del sector de la construcció sobre la definició d'una visió clara i compartida de quina és l'economia circular a la Regió de Brussel·les Capital i sobre els objectius a assolir. Es mostren les moltes accions proposades durant aquests intercanvis enriquidors.

Marina Berbel, arquitecta. Corresponsal del COAC a Brussel·les, Bèlgica

 

Links d'interès: 

http://www.circulareconomy.brussels

http://www.portailconstructiondurable.be

http://www.environnement.brussels/

Projectes pilot:

MODULL 2.0: http://modull.brussels/

Companyies i iniciatives de referència:

ROTOR: http://rotordb.org/

COMMUNA asbl: http://www.communa.be/

Versió per a imprimirPDF version
Tornar