Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
EXERCICI PROFESSIONALFORMACIÓ I OCUPACIÓPROMOCIÓ ARQUITECTURAREPRESENTACIÓ ARQUITECTES


Suport a l'Exercici Professional

Accés a la base de dades documental. Els arquitectes que estan adscrits al tram Complementari tenen al seu abast a través del web col·legial una base de dades documental, gestionada i nodrida per l'OCT, que de forma estructurada facilita a l'arquitecte una visió completa de tota la normativa tècnica vinculada amb la construcció i la rehabilitació d'edificis, i que permet estar al dia de tots els canvis i novetats que es van succeint.

Suport tècnic i normatiu. L'OCT atén aquells dubtes genèrics dels arquitectes adscrits al tram Complementari sobre l'aplicació de normativa tècnica autonòmica i estatal que el SIT no atén, a més d'aspectes relacionats amb els sistemes constructius. L'atenció es presta principalment per correu electrònic.

Instruments d'ajuda en la redacció de projectes. L'OCT elabora documents propis que tenen l'objectiu d'ajudar l'arquitecte en el procés de redacció dels seus projectes.  Aquesta documentació tècnica, d'alt valor afegit, inclou manuals, guies, documents de projecte, plantilles i fitxes, tots ells de consulta lliure per als arquitectes que tenen contractat el tram Complementari.

Servei d'Informació Tecnològica (SIT). A través d'un conveni amb l'ITEC, el COAC ofereix als col·legiats que tenen contractat el tram Complementari la possibilitat de realitzar consultes gratuïtes sobre normativa tècnica d'edificació.  El servei es presta per correu electrònic, accedint-s'hi des de la pàgina de consultes de l'OCT del web col·legial.

Actualitat informativa sobre concursos i licitacions en curs. L'Oficina de Concursos recull i posa a disposició dels arquitectes que tenen contractat el tram Complementari una completa base de dades sobre els Concursos i Licitacions públiques catalanes, espanyoles i internacionals, oferint informació sobre les seves bases. De la mateixa manera, informa els arquitectes d'alertes negatives. 

Butlletí informatiu personalitzat. Els arquitectes en tram Complementari es poden subscriure al Butlletí de Concursos, que es rep diàriament i que conté informació actualitzada sobre els concursos del perfil que els interessa (per procediment, tema i territori).

Assessorament jurídic i tècnic. L'Oficina de Concursos assessora els arquitectes que tenen contractat el tram Complementari sobre aspectes legals i tècnics relatius a les licitacions i concursos. També assessora en relació a qualsevol aspecte que pugui derivar-se i tingui relació amb l’execució, interpretació i altres qüestions relatives als contractes del sector públic.  

Accés a la base de dades documental. El COAC posa a disposició dels arquitectes adscrits al tram Complementari la seva base de dades documental que conté recursos i novetats sobre la normativa civil, administrativa i fiscal a tenir en compte per exercir la professió, a més de models de documents i articles informatius de producció pròpia. 

Resolució de consultes de caire legal. Els arquitectes tenen a la seva disposició l'equip de l'Assessoria Jurídica, que els pot assessorar i guiar sobre aspectes legals de l'exercici professional per als quals necessitin suport. No s’hi inclou servei de representació o defensa jurídica, ni assessorament fiscal o laboral. No obstant, el COAC ofereix a totes les persones col·legiades un servei d’informació general fiscal, comptable i laboral, a través d’un conveni amb l’empresa Proactivity Consulting SLO i El Rengle Consultors. En cas de tenir consultes que requereixin una anàlisi específica, és a dir, que no tinguin consideració d’informació general, aquestes empreses ofereixen als col·legiats uns preus especials que caldrà consultar en funció del servei requerit. 

Reclamació extrajudicial d'honoraris. L'Assessoria Jurídica pot donar suport als arquitectes adscrits al tram Complementari que necessiten dur a terme una reclamació extrajudicial d'honoraris impagats, previ anàlisi de la suficiència de la documentació aportada.

Servei de correu electrònic ampliat. Els arquitectes adscrits al tram Complementari disposen d’una capacitat de 6 GB a la bústia de correu.         

Atenció personalitzada. Els arquitectes que tenen contractat el tram Complementari tenen la possibilitat de fer consultes presencials, per correu electrònic i per telèfon al Servei Internacional del COAC, que els ajudarà i els orientarà sobre com exercir la professió a l'estranger. Aquesta tasca es fa amb el recolzament de la Xarxa de Corresponsals del COAC a l'estranger, que actualment està integrada per uns 38 corresponsals repartits entre els 5 continents. Accés a les fitxes país i als correus electrònics dels corresponsals que coneixen l’exercici de la professió a Catalunya i al país en el qual treballen i que fan de pont entre els arquitectes catalans amb el país de destinació.

Versió per a imprimirPDF version