Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Andres Flajszer

Ajuts per a l'arranjament d’habitatges per a persones en situació de vulnerabilitat. Barcelona 2017

El 18 de maig s’ha publicat al DOGC l’anunci pel qual s’obre la convocatòria d’ajuts del programa d’arranjament d’habitatges per a persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona per a l’any 2017.

Aquesta convocatòria es regeix per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, i compta amb una dotació pressupostària inicial de 5.000.000 €.

Les actuacions contemplades al programa són les millores de banys, cuines i arranjaments generals de l’habitatge per tal de millorar-ne les condicions d’accessibilitat i seguretat, facilitant la mobilitat general de la persona en el seu domicili. També s’hi inclouen les actuacions de millora energètica per evitar la pobresa energètica.

Per accedir als ajuts caldrà acreditar uns ingressos familiars inferiors a 2.5 vegades l’IRSC, segons la taula d’ingressos familiars establerts al Pla de l’Habitatge vigent. L’import màxim de cada arranjament és de 20.000 € per habitatge (IVA no inclòs).

Com sol·licitar i tramitar els ajuts
Les sol·licituds, en imprès normalitzat, s’han de presentar a les Oficines d’Habitatge de cada Districte de la ciutat de Barcelona, que consten a l’Annex 1 de la Convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2017


Més informació al web del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Accés a les Bases reguladores (BOPB 10/4/2017) i a la Convocatòria (DOGC 18/5/2017).

23/05/2017
Tornar