La Guineueta Barcelona

Convocatòria 2018 d'ajuts per rehabilitar en matèria d’accessibilitat edificis del parc públic d’habitatges

Imatge: 
© La Guineueta. Ajuntament de Barcelona
La Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria de subvencions destinades a la millora de l'accessibilitat i al coneixement de l'estat dels edificis d'ús residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb una dotació pressupostària d’1 milió d'euros. 

En aquest sentit, la convocatòria, feta pública el 18 de maig, contempla tres línies d'actuació:

· Obres de rehabilitació que garanteixin la realització d’ajustos raonables i una adequació efectiva dels edificis en matèria d’accessibilitat (instal·lació o adaptació d’ascensors, remuntadors, rampes, grues que permetin l’accés de persones amb discapacitat als elements comuns, elements d’informació, videoporters, etc).

· Realització d'Informes d’Inspecció Tècnica d’Edificis d’habitatges (ITE).

· Realització de Certificats d’Eficiència Energètica.

La quantitat màxima de subvenció es fixa en un 60% del pressupost protegible de cada actuació, establint-se uns topalls màxims. Com a novetat principal respecte la convocatòria de l’any anterior, pel que fa a la realització dels Informes d'ITE i els Certificats d’eficiència energètica, s’incrementa fins a més del doble l’import màxim subvencionable per entitat, que passa a ser de 36 euros per a l'informe de la ITE, i de 50 euros per a l’informe de la ITE i el Certificat d’Eficiència Energètica.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de juliol de 2018 i el règim de concessió és el de concurrència competitiva, és a dir que les sol·licituds es valoren en funció d’una puntuació segons la seva prioritat. El llistat de barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es pot consultar al web de tràmits de la Generalitat (apartat de Documentació relacionada).

Consulteu la Convocatòria, les Bases i la modificació de les Bases publicades al DOGC.

Accedeix al tràmit.
22/05/2018
Tornar