Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

L'OCT publica noves guies breus d'aspectes clau del procés edificatori

L’Oficina Consultora Tècnica del COAC posa a disposició dels col·legiats una sèrie de documents de suport tècnic amb la finalitat de facilitar la comprensió i aplicació de la normativa tècnica, ajudant així al treball professional dels arquitectes.

Guies breus
Per la seva transversalitat en el procés edificatori, s'ha iniciat l’elaboració d’una sèrie de guies que pretenen recopilar de forma breu la informació més rellevant sobre el tema que desenvolupen.

En cadascuna d’elles, a més de trobar les definicions dels conceptes bàsics relacionats amb el seu àmbit, s’indiquen les obligacions i responsabilitats dels diversos agents, i la descripció dels procediments i documentació necessaris per als diferents moments del procés edificatori.

Les tres primeres guies que es publiquen, són:

    - Agents de l’edificació
    - Seguretat i salut en les obres de construcció
    - Residus de construcció i enderroc

Previsió d’espais a les zones comunitàries
Es tracta d’un recull que relaciona els aspectes i característiques més rellevants de les instal·lacions o espais comunitaris dels edificis d’habitatges amb la finalitat de permetre una previsió d’aquests en la fase d’encaix del projecte.

Aquest conjunt de documents actualitza i homogeneïtza la sèrie de fitxes existent de centralització de comptadors, subministrament d’aigua i gas, centralització de comptadors d’electricitat i els recintes de la instal·lació de telecomunicacions, així com la cambra de residus (aquests tres últims estan definits en les corresponents fitxes justificatives).

En aquesta recopilació s’ha cregut convenient afegir la documentació que fa referència a la previsió d’espais de la instal·lació d’ascensors.

Accediu al document: "Previsió d'espais en zones comunitàries"

Relació cronològica de l’aplicació del CTE i les seves modificacions
Transcorreguts més de 10 anys des de l’aprovació del CTE, es revisa el document “Criteris d’aplicació del CTE durant els períodes transitoris” incorporant les modificacions més rellevants que s’han anat produint al llarg d’aquests anys dels diferents Documents Bàsics. D’aquesta manera es disposa d’un document actualitzat on es pot consultar quin és l’àmbit normatiu d’aplicació en cada moment.

28/09/2017
Tornar