Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Órganos Centrales

Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
Tel. centralita: 93 301 50 00 
Atención al arquitecto: 93 306 78 03   CONTACTO >>
Atención al ciudadano: 93 306 78 41  CONTACTO >>
Junta de Gobierno
Decana
M. Assumpció Puig i Hors

Presidentes de las demarcaciones
Sandra Cinta Bestraten i Castells (Barcelona
Miquel Sitjà i Domènech (Comarcas Centrales)
Joan-Manuel Margalef i Miralles (Ebre)
Marc Riera i Guix (Girona)
Víctor Pérez-Pallarès i Luque (Lleida)
Joan Tous i Gomà-Camps (Tarragona)


Secretario
Pere Castelltort i Sales

Tesorera
Ione Ruete Diaz

Vocales
Duna Bellmunt i Tarragó
Josep Ferrando i Bramona
Guillem Costa i Calsamiglia
Departamentos y servicios
Dirección General
Tel. 93 306 78 16
dgcoac@coac.cat

Archivo Histórico y Fotográfico
Tel. 93 306 78 43 
arxiuh.bcn@coac.cat i arxiufotografic@coac.cat

Asesoría Jurídica
Tel. 93 306 78 03 
jur.bcn@coac.cat

Biblioteca
Tel. 93 306 78 05 / 21
bibl.bcn@coac.cat 

Bolsa de Trabajo
Tel. 93 552 08 40 
borsa.bcn@coac.cat

Comisión de Incidencias
Tel. 93 306 78 61
secretariatecnica@coac.net

Comunicación - Prensa
Tel. 93 306 78 45
comunicacio@coac.cat

Contabilidad
Tel. 93 306 78 03 
comptabilitat@coac.net

Decanato
Tel. 93 306 78 13
deganat@coac.cat

Deontología
Tel. 93 306 78 61
secretariatecnica@coac.net

Departamento de Cultura
Tel. 93 306 78 06
cultura@coac.cat

Escola Sert
Arcs, 1-3, 5ª planta
Tel. 93 306 78 44 
infosert@coac.cat 

Exposiciones y conferencias
Tel. 93 306 78 25 
activitatsculturals@coac.cat

Internacional
Tel. 93 306 78 20 
internacional@coac.cat


Márqueting y Relaciones institucionales
Tel. 93 306 78 14
rrcc@coac.cat

Oficina Consultora Técnica
octsecretaria@coac.net

Oficina de Concursos
Tel. 93 306 78 23 
infoconcursos@coac.net

Oficina de Paisaje
Tel. 93 552 08 42
ofpaisatge@coac.cat

Publicaciones
Tel. 93 306 78 06
publicacions@coac.cat

Secretaría
Tel. 93 306 78 03
secretaria@coac.cat

Secretaría técnica
Tel. 93 306 78 61
secretari.tecnic@coac.cat

Soporte Informático
93 306 78 03
cauc@coac.cat

Visado
Tel. 93 306 78 03
visat.bcn@coac.cat

Agrupaciones
Tel. 93 306 78 28
agrupacions@coac.cat

Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico (AADIPA)
aadipa@coac.cat

Agrupación de Arquitectos Expertos Periciales, Forenses y Mediadores (AAEPFMC)
aaepfc@coac.cat

Agrupación de Jóvenes Arquitectos (AJAC)
ajac@coac.cat

Agrupación de Arquitectos al Servicio de la Administración Pública (AASAP)
aasap@coac.cat

Agrupación de Arquitectos Urbanistas (AAUC)
aauc@coac.cat

Agrupación Arquitectura y Sostenibilidad (AuS)
auscatalunya@coac.catPrinter-friendly versionPDF version