Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Base de dades de materials i productes

Accés a la Base de dades de materials i productes de l'ITEc

Aplicacions

Certificat final d'obra i habitabilitat - model Agència de l'Habitatge

Certificat final d'obra i habitabilitat

Plantilles i fitxes

Sol·licitud de Certificats de dades col·legials

Certificació acreditativa

Plantilles i fitxes

Catàleg d'Elements Constructius

El catàleg d'elements constructius (CEC) proporciona una base de dades que recull informació de les característiques i prestacions dels materials

Documents reconeguts

D 67/2015 ITE i llibre de l'edifici

Decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici, (DOGC 7/5/...

Textos legals

Formulari SEPA domiciliació bancària societats

Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA

Plantilles i fitxes

D 67/2015 ITE i llibre de l'edifici

D 67/2015, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici, (DOGC 7/5/2015, en vigor...

Textos legals

PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Llistat de plecs de condicions tècniques desenvolupats per diferents entitats.

Aplicacions

Manual de bastides

Ajuntament de Barcelona (mobilitat i accessibilitat)

Manuals i Guies

NRE-AEOR-93

Norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres dels edificis d'habitatges.

Textos legals

Decret 75/2020 de turisme de Catalunya

(DOGC 06/08/2020)

Textos legals

RD 210/2018

Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

Textos legals

Pàgines