ajuts per a la rehabilitació d'elements comuns

Nova convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El 19 d’octubre s’ha publicat al DOGC la convocatòria del Consorci de l'Habitatge de Barcelona d’ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l’any 2021 (ref. BDNS 586262).

L'objectiu de la convocatòria, adreçada a comunitats de propietaris i persones propietàries d'edificis d'habitatge d'ús residencial, és fomentar la rehabilitació del parc existent d'edificis a Barcelona, amb una atenció especial a les obres de millora de l'estructura, l'eficiència energètica i l'accessibilitat.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases Reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona en data 21 de desembre de 2020 (DOGC de 7 de maig de 2021) i per la normativa general de subvencions.

El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció s'obre l'endemà de la publicació al DOGC i finalitzarà al cap de 30 dies naturals, és a dir, el 18 de novembre. Tot i això, es pot tancar el termini d'admissions en una data anterior o posterior en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Els edificis candidats han de disposar d’IITE i CEE prèviament a la sol·licitud de subvenció i haver-los presentat a l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya.

Consulta el resum de la convocatòria, elaborat per l'Oficina Consultora Tècnica del COAC (cal estar loguinat al web).

També pots consultar la resta de convocatòries obertes pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona aquí.
18/10/2021
Tornar