COMPENSACIONS MEMBRES JUNTA

Fixació de les compensacions dels membres de Junta de Govern