Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Contractes i convenis

Contractes de dret privat 2021

- Contracte de suport a l’Arxiu digital
- Contracte col·laboració pla digitalització fons de l’arxiu històric
- Contracte col·laboració pla digitalització fons de l’arxiu històric
- Contracte de col·laboració per a la catalogació de l’arxiu professional de Josep M. Fargas i Enric Tous
- Contracte de lloguer d’espais a empreses a efectes publicitaris-PSC
- Contracte mercantil de prestació de serveis Arxiu de Girona
- Contracte mercantil per a suport d’IIT
- Contracte marc de patrocini entre la Demarcació de les Comarques Centrals i Asemas
- Contracte de prestació de serveis de Francesc Rafat, per a l’assessorament i representació de la JD de Comarques Centrals
- Contracte de cessió d’espai de la sala d’exposicions de la seu de Vic per a l’exposició 14a edició del Projecte de Parelles Artístiques, experiències creatives per la Salut Mental organitzada per Osonament
- Contracte de cessió d’espai de la sala d’exposicions de la seu de Vic per a l’exposició In-tensa Natura
- Contracte marc de patrocini entre la Demarcació de Barcelona i Asemas
- Contracte cessió d’ús temporal d’espai auxiliar annex a zona de rodatge
- Pròrroga del contracte de cessió gratuïta d’ús de locals i espais de la seu de la Delegació del Vallès (Vapor Universitari de Terrassa)
- Contracte de col·laboració per donar suport als grups territorials de la Demarcació de Barcelona
- Annex al Contacte marc de patrocini entre les Demarcacions del COAC i ASEMAS 2020
- Contracte de patrocini amb l’INCASÒL per al desenvolupament del XLIIIè Curset
- Contracte mercantil suport en les tasques de revisió de treballs visat
- Contracte mercantil suport en les tasques de revisió de treballs visat
- Renovació de la contractació dels serveis d’auditoria pels comptes anuals del COAC 2020
- Contracte de col·laboració externa amb Gnl Russel Bedford pel servei extern d’Administració-Gestió i Assessorament Comptable per les Demarcacions del COAC
- Contracte de col·laboració externa amb Gnl Russel Bedford pel suport en l’àrea de gestió financera i implementació de la comptabilitat analítica
- Contractació de l’empresa Urcotex per a la realització de l’adequació de la sala mirador, a la vuitena planta de plaça Nova
- Contracte serveis amb Asepyme per la realització del assessorament en la gestió fiscal del COAC 
- Contracte amb Optima Research per a la renovació de la subscripció de llicències d’Adobe Acrobat Pro
- Contracte de prestació de serveis d’un responsable de projectes / consultoria per a la implantació de CRM i ERP
- Contracte de prestació de serveis amb l’empresa Abast per al diagnòstic i reorganització d’infraestructura de Pl. Nova i C. Arcs
- Contractació del projecte de plataforma  col·laborativa + Web + App 
- Contracte de suport extern de l’OCT
- Contracte d’una historiadora per l’anàlisi del contingut i estat actual del fons fotogràfic de l’Arxiu Històric del COAC
- Contracte de lloguer d’espais a Invita Events Management SL
- Contracte per la direcció de la plataforma digital “arquitectura catalana.cat”
- Contracte de col·laboració per donar suport als grups territorials de la Demarcació de Barcelona i la Setmana de l’Arquitectura
- Contracte de prestació de serveis de confiança de la Junta de Govern i/o Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona
- Contractació de Bibold per a la normalització de dades
- Contracte mercantil amb l’empresa Giny per a suport en tasques de disseny gràfic i audiovisual
- Contracte de prestació de serveis jurídics amb UHY-FAY & CO
- Contracte mercantil per al desenvolupament de les tasques de Subdelegat a la Delegació de la Garrotxa-Ripollès
- Contracte mercantil per al suport tècnic a l’Arxiu de la Demarcació de Girona
- Contracte de col·laboració per dotar a la Demarcació de Barcelona d’un suport extern per a les tasques de comunicació derivades de la seva activitat
- Contracte per a la prestació del servei d’assessorament fiscal a la Demarcació de Girona
- Contracte de lloguer d’espais a empreses a efectes publicitaris amb Pascual Arts Music SLU
- Contracte pel desenvolupament del web del Centre Obert d’Arquitectura per part de l’empresa Mobile One2One SL
- Contracte de prestació de serveis entre el COAC i l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
- Contracte amb Instal·lacions Arquitectòniques SL (AiA) per donar suport a l’OCT del COAC en el servei de consultoria d’instal·lacions
- Contracte pel subministrament de llicències Rosmiman IWMS per la gestió dels actius immobiliaris del COAC i servei de suport i ajuda per la implantació, en modalitat cloud

- Contracte arrendament de plaça d’aparcament Demarcació de Girona
- Contracte d’arrendament de plaça d’aparcament Demarcació de Girona
- Contracte per a la col·laboració en el Pla de digitalització de l’arxiu històric
- Addenda al contracte per a la redacció del projecte i direcció d’obra del “Centre Obert d’Arquitectura de Barcelona” amb Peris-Toral Arquitectes, SCPP
- Contracte d’arquitecte tècnic per dur a terme la direcció d’execució de l’obra del Centre Obert d’Arquitectura de Barcelona, a la seu del col·legi d’arquitectes de Catalunya.
- Contracte de Lloguer d’Espais a Empreses a Efectes Publicitaris. Bitò Produccions Festival de Temporada Alta

 

Printer-friendly versionPDF version