Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Contractes i convenis

Convenis referents a les funcions públiques del COAC 2017

- Conveni de donació de l’arxiu professional de Josep Maria Fargas i Enric Tous, amb Frederic Fargas Texidó i Arola i Andrea Tous i Galí.
- Conveni de col·laboració entre el COAC i el Sr. Josep M Jujol i Gibert, copropietari i administrador de l’Arxiu Jujol, per la donació a l’Arxiu Històric dels projectes de les obres realitzades per l’arquitecte Josep M Jujol a la província de Barcelona.
- Conveni de col·laboració entre el COAC i l’arquitecte Antoni Parici per la donació a l’Arxiu Històric de l’arxiu professional de Miquel Ponseti.
- Conveni de col·laboració per la donació a l’Arxiu Històric de l’arxiu professional de Miquel Ponseti.
- Conveni de col·laboració per a la cessió d’un espai de la Delegació de la Garrotxa-Ripollès, Demarcació de Girona, a l’empresa 555Project, SL.
- Conveni de col·laboració entre el COAC i els arquitectes Lluís Clotet i Ignasi Paricio per la donació a l’Arxiu Històric dels arxius professionals dels seus estudis.
- Conveni de col·laboració entre el COAC i els arquitectes Lluís Clotet i Oscar Tusquets per la donació a l’Arxiu Històric dels arxius professionals dels seus estudis.
- Conveni de col·laboració entre el COAC i l’arquitecte Lluís Clotet per la donació a l’Arxiu Històric dels arxius professionals dels seus estudis.
- Conveni de col·laboració entre el COAC i l’arquitecte Ignasi Paricio per la donació a l’Arxiu Històric dels arxius professionals dels seus estudis.
- Conveni de col·laboració entre el COAC i l’arquitecte Oscar Tusquets per la donació a l’Arxiu Històric dels arxius professionals dels seus estudis.
- Conveni pels treballs de catalogació de l’arxiu professional de l’arquitecte Sr. Manuel de Solà-Morales.(I) En compliment del previst a l'article 10.1 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica el llistat dels convenis que resulten d'interès general. 

(II) Els col·legiats que desitgin conèixer el contingut d'algun dels 
convenis poden adreçar una petició en aquest sentit enviant un correu electrònic a l'adreça transparencia@coac.net indicant l'any i el títol del conveni. 
En qualsevol cas, el text dels 
convenis no es traslladarà literalment en atenció al previst als articles 20 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i també en atenció al previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

(III) La consulta dels 
convenis anteriors al mes de gener de 2017 pot formalitzar-se a través de l'apartat Accés a la informació pública. 


Printer-friendly versionPDF version