TRANSPARÈNCIA - Memòria i estudis

Memòria d'activitat


L'activitat anual del Col·legi d'Arquitectes organitzada per àrees estratègiques i serveis col·legials. Consulta la memòria de cada any.

Enquesta COVID
COVID-19: impacte en la professió


El 2020, davant les conseqüències socials i econòmiques de l'estat d'alarma, el COAC ha dut a terme una enquesta per saber com la professió afronta la crisi.

gràfics de visat
Gràfics de Visat


El Col·legi d'Arquitectes analitza l’activitat de construcció i rehabilitació a Catalunya. Consulta les estadístiques.

Enquesta de la professió
Enquesta de la professió


El 2016 el COAC va dur a terme un estudi per conèixer amb detall la realitat professional dels arquitectes de Catalunya.

Enquesta de llicències
Enquesta sobre llicències municipals


El 2019 el COAC va realitzar una enquesta al col·lectiu per poder entendre la situació actual de la tramitació de llicències municipals a Catalunya.